OCP 279 : 5 Januari 2011

Dagorde OHC 279 :
Stakingsaanzegging VSOA Politie :
ZP5277-5278-5279-5280-5281-5283-5284-5285-5286-5287-5288-5289-5290-5291-5292-5293-5294-5295-5296-CG/CIK et DGA/GIS

Stakingsaanzegging VSOA Politie

05 januari 09h30
• Wij overlopen nogmaals de historiek van de problematiek + kaarten eveneens de traagheid van de verantwoordelijke overheid aan.

• Er blijkt een nieuwe onderhandeling gepland te zijn met de cipiers in de namiddag..
• Wij vernemen via een gunstige wind dat de voorstellen die zullen gedaan worden door de overheid totaal ontoereikend zullen zijn voor de vakorganisaties.
• De voorzitter stelt dan ook voor om de onderhandelingen bij de politie op te schorten en morgen terug rond de tafel te zitten.
• Volgens de Voorzitter van het OHC bestaat de opdracht van de politie in de gevangenissen er in om de veiligheid en de orde te garanderen. Het VSOA Politie merkt op om niet akkoord te gaan met deze interpretatie. Er is geen onheil noch onrust in de zin van het artikel 23 van de WPA. Het debat die hier op volgde was nogal geanimeerd en gespierd.
• Tevens wordt het onderwerp omtrent de veiligheid van onze eigen mensen nogmaals naar voor gebracht.
• Een van de zonechefs licht toe wat de werkelijke taken zijn van de politiemensen in de gevangenis :
– Volledige vervanging van de cipiers ; Remplacement total des gardiens ;
– Basisdiensten ; verzekeren van de veiligheid van de mensen van de civiele; bescherming bij bedeling maaltijden, etc…;
– Begeleiden gevangenen (verplaatsingen, wandelingen) ;
– Verzekeren van de algemene veiligheid.

Men wil op dat moment de zitting schorsen en de onderhandeling uitstellen tot morgen.
Wij laten duidelijk merken bij de overheid dat we dergelijke houding absoluut moe zijn, om onze stelling kracht bij te zetten laten we weten dat de pamfletten met oproep tot actie reeds klaar zijn.
Op onze vraag wordt de zitting tijdelijk geschorst, hetgeen ons de mogelijkeheid geeft om te overleggen met de andere vakorganisaties.

Na de korte onderbreking eisen wij dat er deze avond nog, na 18:00, opnieuw wordt onderhandeld, en vragen tevens de aanwezigheid van de Minister.

05 januari 18h40
De vertegenwoordiger van de Minister van Justitie legt uit dat er deze namiddag een protocolakkoord –werd afgesloten met de drie representatieve vakorganisaties.
Dit akkoord zal door de drie vakorganisaties worden verdedigd in een algemene ledenvergadering op 7 januari om 13: 00 uur. Wanneer de basis akkoord is met de voorstellen zal het werk terug aangevat worden op zaterdag 08 januari om 06 :00 uur. Een formeel akkoord houdt in dat er trapsgewijs opnieuw aan het werk zal gegaan worden.

Het VSOA Politie vraagt opnieuw een opschorting van de onderhandeling teneinde ons standpunt te bepalen.

Wij schorten de stakingsaanzegging op tot zaterdag morgen om 06:00 uur.

Redactie :
Jean-Pierre HARMEGNIES

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.