OCP 278 : 23 december 2010

Punt 1 – Gevangenissen.

Het niet respecteren van het protocolakkoord binnen het gevangeniswezen. Namelijk het leveren van een draaiboek waar de taken van verschillende diensten zullen worden beschreven bij staking van het gevangenispersoneel. Het niet respecteren van de overeengekomen termijnen en het voeren van wilde stakingen van het gevangenispersoneel. (Staking gevangenis St Gillis)

Het VSOA geeft duiding bij de problematiek. De protocolakkoorden worden niet gerespecteerd binnen het gevangeniswezen. Alle vakorganisaties zitten opdezelfde lijn en dreigen met acties.
De Heer Verhaegen van justitie legt uit dat er wel degelijk goed werk wordt geleverd binnen het overleg gevangeniswezen. 10980 gedetineerden. De stakingsaanzegging te St Gillis werd ingediend op 13 december en het personeel is aanstonds naar buiten gegaan zonder het protocol te respecteren. Op 20 december is er een nieuwe stakingsaanzegging ingediend.

Standpunt overheid: Volgens binnenlandse zaken moet er een concrete oplossing komen. De overheid zal de draaiboeken ter beschikking stellen tegen het einde van januari 2011.
Standpunt VSOA Politie: de stakingsaanzegging blijft behouden. Er zal actie worden gevoerd.
Het is de stakingsaanzegging die lopende is tot einde december 2010 die van toepassing is.

Punt 2 – Welzijn op het werk – gebouw Portalis – Politiezone Brussel Hoofdstad Elsene.

Op het laatste BOC van de zone Brussel Hoofdstad Elsene werd er geen oplossing geboden met betrekking tot de werkomstandigheden en de huisvesting van het personeel dat tewerkgesteld wordt in de gebouwen van portalis gelegen op het Poelaertplain te 1000 Brussel (Justitiepaleis). Deze zone levert het personeel aan die tewerkgesteld wordt in het ‘Portalis’ cellencomplex.
Reden:
Een einde stellen aan de erbarmelijke werkomstandigheden van het politiepersoneel binnen het gebouw. De vastgestelde gebreken zijn:

1. Slecht werkende airco en daardoor een veel te warm werklokaal met als gevolg een ontoereikende verluchting. De donkere lokalen waar geen daglicht voorhanden is.
2. De Cellen die niet correct worden gereinigd, laat staan ontsmet. De uitwerpselen van gevangenen kleven aan de muren van de cellen. Met als gevolg dat er in het ganse complex een verderfelijke geur hangt, sommige personeelsleden raakten zelfs bevangen door deze onhygiënische werkomstandigheden en moesten zich ziek melden.
3. De afwerking tussen muren en plafond (hoogte ongeveer 2.20m) is met siliconen afgewerkt, deze wordt verwijderd door de gevangenen en in de leemtes worden er drugs, sigaretten en andere zaken verstopt, wat de veiligheid van betrokken en het personeel niet ten goede komt.
4. Er is blijkbaar geen brandweerverslag van het cellencomplex.
5. Er is geen EHBO lokaal aanwezig.
6. Er zijn maar 4 toiletten voor 40 cellen, het aanwezige personeel verdoet zijn tijd met het overbrengen van gevangenen van de cellen naar de toiletten en vice- versa.

Standpunt VSOA: de stakingsaanzegging blijft behouden.

Redactie
Peter Vanisterbeek
Nationaal Informatiedirecteur.

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.