OCP 268 : 17 maart 2010

‘Debours onkosten’ binnen GCSU. (maandelijkse vergoeding – dagelijkse vergoeding)
De overheid zal een definitieve nota voorstellen op 29 maart, de profielen van de personeelsleden binnen CGSU zullen ook worden overgemaakt.
Varia: De vakbonden eisen wettelijk aanwezig te zijn op de selectieproeven van CGSU zelfs als die langer duren dan 7.36uur en dat gepresteerde uren in aanmerking worden genomen door de overheid voor de syndicale afgevaardigde die toezicht houdt op de examens. Dit is wettelijk voorzien.

Mozaïekwet bis:
De overheid geeft toelichting bij het OKB. (teksten in bijlage)
Opmerkingen:
1. De overheid haalt de teksten betreffende De personeelsleden van de politiediensten belast met het beheer van de algemene nationale gegevensbank bedoeld in artikel 44/4, eerste lid uit de mozaïekwet en zal tekst voorstellen op 29 maart.
2. Art 2: de termijn tot uitvoering wordt verlengd naar 12 maand.
3. Art 20 et 21: De retro activiteit wordt ingeschreven in de teksten.
4. Artikel 31.4° zal een wijziging ondergaan, een wachttermijn zal van 6 jaar zal worden voorzien in de wettekst.
De vakbonden geven een akkoord, behoudens het ACOD die een genuanceerd akkoord geeft.

OKB toelage AIG:
De vakorganisaties geven hun akkoord.

OKB bijkomende aanstellingen:
De overheid zal een definitieve lijst betreffende de bijkomende aanstellingen overhandigen na het paasverlof. Deze lijst zal geënt zijn op de huidige teksten.
De vakorganisaties geven hun akkoord.

OKB ter uitvoering van artikel, XII.VII.18.3 PJPOL:
Beschrijft de mogelijkheid tot uitbreiding naar het CAlog personeel naar de functies van verbintenisambtenaren bij de Provinciegouverneurs.

OKB sat – provinciegouverneurs:
De vakorganisaties geven hun akkoord, behoudens het NSPV.

Nota DSJ in verband met de werkelijke onderzoekskosten:
Een aangepaste versie zal worden opgesteld door de overheid.

Varia :
· De vakorganisaties halen nogmaals de problematiek van de achterstallen betreffende de uitbetaling van de recherchevergoedingen 2001 aan. De vakorganisaties vragen een dringende oplossing van deze problematiek. De overheid is akkoord dat het personeelslid zijn aanvraag kan richten rechtstreeks naar DSP.

· De vakorganisaties vragen een aandachtspunt voor het schrijnend personeelstekort binnen de PJF te Denderleeuw en de problematiek van de tussenkomst in het milieu van de Koerden.

· Betreffende de herplaatsingen binnen de CIK’s zal de overheid op 31/03/10 uitleg geven.

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.