OCP 255 : 15 juli 2009

Dagorde :

1. Problematiek Asielzoekers
2. OMB basisopleiding officierenkader
3. Buitenlandse opdrachten – invloed op de verzekeringscontracten
4. Tweetaligheids problematiek – PZ Grensleie en Duitstalige politiezones
5. Mexicaanse griep
6. Varia


Problematiek Asielzoekers:
Overheid: De regering zoekt oplossingen voor de problematiek rond het logeren van de asielzoekers. De gebouwen van de federale politie (Fritz toussin ed) zouden dienen om asielzoekers te huisvesten. Het zou gaan om een tijdelijke bezetting. Er zou een medische screening gebeuren en de kosten zouden ten laste zijn van fedasil.
VSOA: Het VSOA kan niet akkoord gaan met de cohabitatie van asielzoekers en de nog aanwezige personeelsleden. Ook het spanningsveld dat er zou kunnen ontstaan tussen asielzoekers en de huidige bewoners, onze collega’s wordt aangehaald. Het VSOA kan zich niet inschrijven in deze oplossingen zoals voorgesteld.
De andere syndicaten kunnen akkoord gaan met deze oplossingen mits te voldoen aan bepaalde voorwaarden.

OMB basisopleiding officierenkader:
De vakbonden gaan akkoord met de voorgestelde aanpassingen.

Buitenlandse opdrachten – invloed op de verzekeringscontracten:
Het VSOA vraagt aan de overheid dat de modaliteiten qua verzekering bij buitenlandse missies aan de vrijwilligers worden bekendgemaakt. Een nota desbetreffende wordt verspreid. (AGPM) De overheid vraagt dat de meldingsplicht van deze personeelsleden aan de verzekeringen

Tweetaligheids problematiek – PZ Grensleie en Duitstalige politiezones:
Met het advies van de taalcommissie zal de overheid teruggaan naar de minister Van Acker. Ze zal dit advies ook overmaken naar de zone Grensleie, er is een geen obstakel meer dat politiemensen- calog personeel in deze zone deze premie bekomen, met als opmerking dat de lokale overheid akkoord was om dit uit te voeren met terugwerkende kracht sinds 01/01/08. De vakbonden vragen om het protocol 247/1 in deze mate aan te passen.

Mexicaanse griep:
Volgens de overheid zullen vaccins beschikbaar zijn vanaf begin oktober. De overheid licht het actieplan toe. Het VSOA vraagt dat de maatregelen verplichtend zouden zijn voor de federale maar “ook” voor de lokale politiezones. Voor verdere informatie kan men terecht op de site WWW.INFLUENZA.BE.

Varia:
1. Vraag van het Vsoa: Hoe zit het met de Weging van de personeelsleden in de satelliet diensten? De overheid zal met nieuwe teksten komen op één van de volgende vergaderingen.
2. De vakbonden: deze halen de draagkracht aan van het wetsvoorstel betreffende de inschaling van sommige personeelsleden (PC-HCP) . De minster gaat niet akkoord met het desbetreffende wetsvoorstel. Het zal opnieuw bekeken worden.
3. Het VSOA haalt de punctuele problematiek aan betreffende de mobiliteit van sommige personeelsleden binnen de AIG. Een nieuw examen zal georganiseerd worden en alle kandidaten die hebben deelgenomen zullen worden gevraagd. Hun rechten zullen worden vrijwaard.

Voorstelling van de nieuwe OT betreffende de dienst SSGPI door de overheid evenals de nieuwe loonmotor:
De documenten desbetreffende zijn aan de vakorganisaties overhandigd.

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.