OCP 228 : 30 april 2008

Dagorde van het onderhandelingscomité 228 :

1. OMB UBPol (vervolg van OCP 226+227 d.d. 09+23/04/2008)


Applicatie van het arrest van de raad van state. ( 11 artikelen )

Overheid:
art: XII-18: De onderhandelde versie is in de nieuwe teksten opgenomen.

VSOA:
Dit is een overwinning voor het VSOA Politie, onze voorzitter haalt zijn slag thuis, de afgenomen rechten van de leden worden opnieuw hersteld.

Bijkomende eisen voor de misdrijfanalisten in het kader van de UBPol, deze moeten hun “debours” onkosten behouden of hun functietoelagen moeten aangepast worden. In dit kader vragen de vakbonden de toepassing van art1.6°. In dit artikel spreekt men van onderzoekseenheden en niet van recherche eenheden. (advies DGA wordt gevraagd). Een misdrijfanalist kan in een onderzoeksteam werken maar niet behoren tot een recherche-eenheid.

Voorstel van de vakbonden: deze premie ook toe kennen aan de wijkreferenten om deze job aantrekkelijk te maken.

Varia

Mededeling vakbondsfront:

Het front van vakorganisaties gaat overleggen wat betreft de acties die gaan georganiseerd worden op nationaal vlak, een perscommuniqué zal verspreid worden. Het zullen krachtige signalen zijn maar de burger zal niet gegijzeld worden.
De vakorganisaties laken de houding van de overheid, namelijk een totaal gebrek aan respect en correctheid.
De vakorganisaties informeren de overheid van hun intenties.

Diversen:
Vakbonden:
· Vragen een duidelijke planning wat betreft de verhuis van sommige federale politiediensten.
· Vragen een oplossing voor het gebrek aan ordehandhavingkledij in de politiescholen.

Redactie:
VANISTERBEEK Peter
Nationaal Informatie directeur.

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.