OCP 211 : 18 april 2007

1. Stakingsaanzegging NSPV-VSOA-ACV zone Sint-Gillis-Waas/Stekene
2. Stakingsaanzegging gemeenschappelijk vakbondsfront : SPC Brussel


Dhr Duchatelet opent de vergadering.
1. Stakingsaanzegging NSPV-VSOA-ACV zone Sint-Gillis-Waas/Stekene
De vertegenwoordigers van de zone zijn massaal aanwezig. Drie vakbonden hebben deze ingediend maar het ACOD laat weten deze aanzegging ook te steunen.
Deze aanzegging gaat over de dienstorganisatie binnen de dienst interventie. We wensen een antwoord te krijgen op onze vragen die op het BOC reeds gesteld werden.
Het gaat hoofdzakelijk over vijf vragen die gesteld werden:
-een constante bezetting van 2 ploegen interventie 24/24
-teamoverschrijdend werken, zeker wat betreft dienstwissels en verlofplanning
-geen geplande interventiediensten afschaffen om overuren te beperken
-behoud van nacht- en weekendploegen
-akkoord tussen overheid en vakbonden over de minimumbezetting.
We hebben de indruk dat de budgettaire redenen hier de oorzaak zijn en primeren boven de veiligheid van de burger en het personeel.
In mei 2005 werd er afgesproken permanent een tweede ploeg op het terrein te sturen. En dit naar aanleiding van een incident dat in de zone gebeurd is. De zone wil dit principieel zo houden maar uitzonderingen zijn altijd mogelijk.
Dit jaar is er volgens de overheid niet genoeg budgettaire ruimte maar voor volgend jaar is er een verhoging voorzien.
Indien er ploegen afgeschaft werden, was dit om redenen van ziekte, hycap, verlof en niet om budgettaire redenen. De ploegen die afgeschaft werden, waren enkel dagploegen en zeker geen nachtploegen.
De zone garandeert dat ze in het weekend altijd een dubbele bezetting hebben. In de week is ’s nachts de interventiedruk laag. Voor de nachten in de week heeft de zone een overeenkomst met andere zones in het Waasland.
Ploegen afschaffen om budgettaire redenen is een minimum en zal in de toekomst zo veel mogelijk vermeden worden.
We vragen om de uren te recupereren op de momenten dat de risico’s voor het personeel zo klein mogelijk zijn en dit is voor ons in de week en niet ’s nachts en in het weekend. In de week is er ander personeel aanwezig die eventueel kunnen bijspringen. Het personeel heeft de indruk dat de nul norm heilig is en er alles aan gedaan wordt om de overuren maximaal te compenseren zelfs ten kost van het afschaffen van ploegen.
In hoofdzaak is de vraag van de syndicaten het behoud van de twee nacht- en weekend ploegen.
De overheid trekt zich terug voor onderling overleg.
De zone wenst naar de toekomst een engagement te nemen dat ze om budgettaire redenen geen afschaffing zullen doen van nacht- en weekend ploegen. Om andere redenen zou nog wel kunnen (ziekte, hycap, organisatorisch,..).
Er is in juni een evaluatie van het systeem voorzien. Op 1 mei zullen er nog twee collega’s de zone vervoegen.
Na een onderbreking melden de vakbonden dat we het personeel eerst gaan inlichten. Tot zolang deze vergadering heeft plaatsgevonden, zullen we geen acties ondernemen. De aanzegging blijft wel behouden en ons finaal standpunt zullen we innemen na deze ledenvergadering. De overheid is akkoord met deze ledenvergadering en stelt een lokaal ter beschikking.

2. Stakingsaanzegging gemeenschappelijk vakbondsfront : SPC Brussel
De aanzegging werd in gemeenschappelijk front ingediend en handelt over een viertal problemen.
-personeel en capaciteit: er is een groot tekort aan personeel
-infrastructuur: niet aangepaste lokalen
-middelen: sommige middelen die beloofd werden zijn nog altijd niet geleverd : telescopische matrak, nieuwe riemen,..
-diverse: contestering van het advies van DGS/DGJ inzake de toekenning van de maaltijdvergoeding aan de leden van de SPC Eurostar.
Inzake de infrastructuur vragen de mensen van Brussel een nieuw gezamenlijk gebouw (vestiaires, bureaus,..) buiten de stations met de huidige posten als antennes. Deze posten zouden dan wel een opfrisbeurt dienen te krijgen.
De voertuigen van de metrobrigade voldoen ook niet meer en dienen vervangen te worden. Hiervoor is er een vervangingsplan voorzien.
Ook inzake de matrak, de beenholster zijn er plannen maar niets concreet.
Inzake het personeel is er een engagement van de overheid om de OT 2 bis dadelijk uit te voeren wat een verhoging van het personeel inhoudt. Dit voor de maand juni.
De federale politie is zich bewust van de slechte huisvesting in de Rue des Couverts. Ze zullen de regering vragen op zoek te gaan naar een ander gemeenschappelijk gebouw voor deze diensten.
Voor de airco’s is er een oplossing voorzien.
Voor het autopark zijn er investeringen gedaan en wordt voorzien in een vervanging van de voertuigen. 2 VAP’s zullen nu reeds vervangen worden.
Het gedetacheerd personeel zal ook kogelvrije vesten krijgen. Het beenholster zal niet aangekocht worden. Het leveren van de telescopische matrak zal gebeuren in mei en juni voorafgegaan aan een tweedaagse vorming.
Het personeel zal toegestaan worden de spray mee naar huis te nemen. Hieromtrent zal een duidelijke regelgeving verspreid worden.
Inzake het toekennen van de tweede Brusselpremie verwijst de overheid naar een volgende pecuniaire ronde. Voor de attractiviteit van de metro zijn er wel twee initiatieven ondernomen.
Er worden geen specifieke cellen gecreëerd.
We trekken de aanzegging niet in en gaan eerst het personeel over de voorstellen van de overheid informeren.

3. Allerlei
DGP deelt mee dat het dossier van Calog weging niveau A bijna rond is.
Inzake de anonimiteit van de verbalisanten heeft de Minister van Binnenlands Zaken een brief geschreven naar de Minister van Justitie.
Wij halen nogmaals het probleem aan van de verzekering van de zone in Ghislenghien. De personeelsleden die kunnen genieten van Art 52 krijgen nu facturen binnen. Voor ons kan dit niet meer en we vragen dringende maatregelen anders gaan we hier mee naar de pers.

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.