OCP 210 : 28 maart 2007

1. Opdrachten Calog personeel – zone Kapellen
2. Nota ATO
3. Oranje loper – prioriteiten

Dhr Duchatelet opent de vergadering.
Het KB Calog zal vrijdag gepubliceerd worden in het Staatsblad.
We hebben een mail gedaan inzake een wetsvoorstel dat in de Kamer wordt voorgelegd. Hier zit onder andere een wetsontwerp AIG in dat we toch wensen te onderhandelen. In dit ontwerp zitten zaken die voor iedereen dienen te gelden en niet alleen voor de AIG. Als dit zo door gaat zullen we acties voeren. De overheid vraagt om problemen indien ze voor zekere beperkte mensen zaken regelt die ook voor andere kan gelden. We willen niets afnemen van niemand maar de maatregelen dienen voor iedereen te gelden. Het NSPV steunt dit.
We dienen in gemeenschappelijk front een stakingsaanzegging in voor SPC Brussel.

1. Opdrachten Calog personeel – zone Kapellen
Dit punt werd door het NSPV gevraagd om op de dagorde te zetten. De korpschef is aanwezig. Het gaat over mensen van het Calog die in de zone onthaal doen en die belast worden met het opstellen van bepaalde processen-verbaal. Deze PV’s worden daarna getekend door operationeel personeel. Het NSPV wil nu eens duidelijkheid over wat dit nu juist gaat. Ook vragen ze een omzendbrief van wat het personeel Calog binnen het onthaal nu juist mag doen en wat niet.
Volgens de korpschef zitten de mensen van het Calog in het onthaal en niet als planton. Ze hebben de taak de eerste opvang van de burgers te doen. Ze doen zeker geen verhoren maar ze doen wel aangifte van niet gerechtelijke feiten. Dit is een geregistreerde melding en zeker geen PV. Ze doen ook de redactie van de vereenvoudigde PV’s maar dan onder verantwoordelijkheid van een operationele. Blijkbaar is er een richtlijn van het parket Antwerpen die dit toelaat.
Voor het NSPV blijft het VPV ook een Proces-verbaal en hier zit nu juist het probleem. Het Calog lid kan een PV uittikken maar toch niet volledig zelf opmaken.
Wij vragen dat er hier een duidelijke grens getrokken wordt.
Volgens de overheid staat er in het strafwetboek dat een lid van het Calog wel ene akte kan opstellen.
We gaan dit punt laten onderzoeken door externe juristen en terugkomen naar dit OCP.
We vragen in deze het standpunt van de Minister van Binnenlandse Zaken
Na een korte onderbreking stelt de overheid dat inzake het uittikken van door politieambtenaren opgemaakte verhoren er zich geen probleem stelt. Ook stelt er zich geen probleem inzake doorverwijzing, inzake registreren niet gerechtelijke klachten den inzake afleveren verschillende
Inzake de problematiek van de VPV dringt een analyse zich op en nemen ze akte dat de vakbonden ook een analyse zullen doen. Verder verwijst de overheid naar de krachtlijnen van de plaatselijke overheden. In afwachting gaan de zaken gewoon verder zoals ze nu gebeuren. We komen hier volgend OCP op terug.

2. Nota ATO
We komen terug op enkele punten in deze nota.
Punt 1.2.1 inzake geplande dienstprestatie van tenminste 4 uren. We vragen dat de middagpauze max 30 minuten zou zijn. De overheid gaat akkoord met 30 minuten buiten individueel anders overeengekomen.
Punt 2.3.1.4 inzake ziekte op rustdag. De overheid is bereid om geen ziektedagen aan te rekenen voor de geplande rust. Uren worden wel niet aangerekend. We gaan hier niet mee akkoord. Voor ons dient een ziektedag wel aangerekend te worden inzake de arbeidstijd. Het gaat vooral de overdracht van de negatieve uren door ziek te zijn. De overheid is bereid dit te laten vallen. Geen aanrekening van minuren door ziekte.
Punt 1.7.4 Personeelsleden die niet terugroepbaar gesteld zijn en toch worden terug geroepen, vallen onder de regeling van de terugroeping.
Punt 2.2.1 toekenning van verlof binnen de 14 dagen. Indien dan geen beslissing is het verlof goedgekeurd. Overheid is akkoord.
Punt 2.2.2.2. inzake feestdag tijdens het weekend. Volgens de overheid verliest deze dag het karakter van de feestdag. We gaan hiermee niet akkoord. De overheid wil hier niet toegeven.
Punt 2.10.2.1. inzake aanrekening van de uren van een verdediger bij een vooronderzoek. De overheid stelt dat als een verdediger toegestaan wordt, zijn uren aangerekend worden.
We blijven inzake dit punt op een niet akkoord.

3. Oranje loper – prioriteiten
Dit punt komt van ons. We stellen niet het protocol in vraag. Het gaat over mensen die identiek hetzelfde werk doen maar niet hetzelfde profiel hebben en derhalve in een andere wagon zitten.
Het probleem stelt zich punctueel in Brugge.
Volgens de overheid werd het toekennen van de profielen gebaseerd op het evaluatiesysteem in 2005. Hier heeft toen niemand gereclameerd dat hij minder moest kennen.
Het standpunt van de overheid is dat ze niet aan de huidige situatie wil raken. Voor de overheid is het belangrijk om niet meer te raken aan de indeling van de wagonnen.
We kunnen hier niet mee akkoord gaan.

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.