OCP 188 : 28 juni 2006

1. Stakingsaanzegging gemeenschappelijk front inzake CIC Leuven
2. Calog statuut – Ontwerpteksten


Dhr Koekelberg opent de vergadering.
1. Stakingsaanzegging gemeenschappelijk front inzake CIC Leuven
De aanzegging is ingediend in gemeenschappelijk front door alle syndicale organisaties en handelt over de arbeidsomstandigheden waarin het personeel van het CIC dient te werken. De luchtverversing in de Philipssite is ondoeltreffend en ongezond. De problemen werden reeds meermalen gemeld maar tot nu toe zijn er geen maatregelen genomen.
De overheid heeft reeds verschillende maatregelen genomen inzake de zonnewering, de geluidshinder en de luchtvochtigheid. Enkel het stof stelt nog een probleem. Dit werd onderzocht en is niet giftig doch is nog wel aanwezig. De federale politie heeft op 6 juli een overleg met de verantwoordelijken ter plaatse (architect, aannemer,.). De federale politie is zelfs bereid om op haar eigen kosten de vloer te coaten.
De mensen die ziek zijn of geweest en het kan vastgesteld worden dat te wijten is of was aan de arbeidsomstandigheden zullen hun ziektedagen terug krijgen.
Het gemeenschappelijk front beslist haar aanzegging op te schorten tot na het overleg van 6 juli. De overheid zal dit punt terug agenderen op 12 juli op het OCP.

2. Calog statuut – Ontwerpteksten
De teksten worden overlopen en er worden de nodige correcties aangebracht.

3. Allerlei
De maartegel van de eindeloopbaan premie is ook geldig voor het Calog personeel.

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.