OCP 187 : 21 juni 2006

1. Stakingsaanzegging ACOD PZ Se-raing/Neupré
2. OKB betreffende de voorwaarden en modaliteiten van de eerste aanstelling in bepaalde betrekkingen van de lokale politie


Dhr Koekelberg opent de vergadering.
De vakbonden leggen in gemeenschappelijk front een stakingsaanzegging neer voor het CIC Leuven en dit inzake de arbeidsomstandigheden.

1. Stakingsaanzegging ACOD PZ Seraing Neupré
De zone is vertegenwoordigd door de Voorzitter van de politieraad en door de korpschef. Het ACOD legt de aanzegging uit. Er is een serieuze werkoverlast. Beloofde versterking zal maar max 2 maanden aanwezig blijven. De lokale overheid heeft een reorganisatie doorgevoerd wat leidt tot deze werkoverlast. Onze afgevaardigde meldt ook nog dat de overheid het niet zo nauw neemt met het syndicale overleg. Er wordt teveel veranderd zonder het advies van het personeel in te winnen.
We vragen of het kader voltallig is in deze zone. De lokale overheid verklaart dat dit niet het geval is. Ze zitten onder de norm.
De overheid maakt melding van het feit dat ze rekening dient te houden met de verzuchtingen van de bevolking inzake veiligheid en dat men deze reorganisatie in het licht hiervan dient te zien.
De burgemeester is bereid serieuze inspanningen te doen inzake het overleg. Hij is er zich van bewust dat dit niet altijd goed gebeurt.
De korpschef maakt melding van het feit dat er maandelijks een informeel overleg plaats vindt. We vragen toch dat de syndicale wet gevolgd dient te worden inzake het BOC.
Het kan niet dat de zone op 28 mei een reorganisatie uitwerkt die van kracht wordt op 01 juni zonder overleg hierover. Het personeel is reeds gedemotiveerd en er zijn reeds personeelsleden met psychische problemen.
De zone beschikt niet over voldoende kandidaten die bij mobiliteit de plaatsen opvullen. Ook niet alle kandidaten zijn geschikt.
Het ACOD vraagt concreet dat de laatste reorganisatie uitgesteld zou worden tot na het verlof en dat er eerst hierover een degelijk overleg gevoerd zou worden.
Volgens de lokale overheid is de verlofperiode zeer druk en dat het op deze momenten is dat er inspanningen gevraagd worden.
De lokale overheid is bereid eventueel de reorganisatie uit te stellen maar dan na bespreking in het BOC.
Het ACOD behoudt haar aanzegging tot aan dit BOC maar belooft tot dan geen acties te ondernemen.

2. OKB betreffende de voorwaarden en modaliteiten van de eerste aanstelling in bepaalde betrekkingen van de lokale politie
Deze tekst werd reeds onderhandeld. Voor ons stelt dit geen probleem. Alle vakbonden gaan akkoord.

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.