OCP 180 : 22 maart 2006

1) Benaming DGJ – vervolg ;
2) Stakingsaanzegging ACV-Openbare diensten : WPR ;
3) Herevaluatie van het statuut – vervolg / methodologie.


Dhr Koekelberg opent de vergadering.

1. Benaming DGJ
Dhr Koekelberg schetst de vraag. Het is de verderzetting van de stakingsaanzegging ingediend door het NSPV begin dit jaar.
DGJ heeft na verleden vergadering contact opgenomen met zijn directeurs. Ook leden van de ex BOB werden gecontacteerd. Uit deze contacten blijkt dat deze mensen het wel moeilijk hebben met de nieuwe naam van Federale Gerechtelijke politie. Ze willen liever de naam gerechtelijke politie vermijden maar dit is geen onoverkomelijk probleem. Men kan er a la limiet meer leven.
Het NSPV laat weten nog niets nieuws gehoord te hebben en blijft bij haar oorspronkelijk standpunt.
Ook wij sluiten ons hierbij aan en laten ook weten dat zelfs in Wallonië dit een probleem is ongeacht wat de overheid hier stelt. Er is inzake deze benaming wel degelijk een probleem.
De vertegenwoordiger van de Minister van Justitie leest een brief voor van de Minister die de nieuwe naam steunt en zegt te waken dat dit geen breuk zal veroorzaken tussen de federale en de lokale politie.
De vertegenwoordiger van Binnenlandse Zaken stelt dat geen poging is van de gerechtelijke pijler om autonoom te worden.
De lokale overheden hebben gereageerd dat er geen verzelfstandigend mag zijn van de federale pijler. Dhr Koekelberg stelt dat het dit juist niet is en het is voor hem het bewijs van een enige en sterke federale gerechtelijke politie.
Wij stellen dat deze mensen nu niet voor dit feit alleen op straat gaan komen, maar dit gaat wel meespelen als er andere zwaardere dossiers aan bod komen. We willen de overheid hiervoor waarschuwen.
Blijkbaar wil de Minister van Justitie haar zin doordrijven en is de Minister van Binnenlandse zaken niet geïnteresseerd daar hij het beschouwt als de ver van mijn bed show.
Wij laten de overheid weten dat wij hierover een nieuwe stakingsaanzegging indienen.

2. Stakingsaanzegging ACV openbare diensten : WPR
Deze werd door het ACV ingediend.
Deze aanzegging handelt over een drietal zaken:
Judy’s: uitrusting en OT3
Verdeling van de radios Astrid
Werking van de werkgroep Gunst
We sluiten ons aan bij het punt inzake het materiaal.
Inzake de WPR wil de overheid de opleidingsgraad optrekken naar 8 %. Ook wil de overheid meer ruimte geven zodat Dac op eigen initiatief acties kan ondernemen.
Er is een denkoefening bezig inzake de judy’s. Er is een behoud van de huidige toestand met eventueel een lichte uitbreiding. Het bewijs is er dat ze goed werk leveren.
Inzake het materiaal is de vertegenwoordiger van DGA verrast dat dit in een aanzegging staat. Het is de eerste keer dat hij dit hoort. De overheid wil wel overgaan tot een directe aankoop van een kledij flexopan hetgeen de zichtbaarheid van het personeelslid aanzienlijk verhoogt.
Inzake de functiekledij vraagt de WPR hetzelfde als de SPN.
Er zal binnen de werkgroep WPR een aparte vergadering georganiseerd worden inzake de uitrusting.
De norm van de verdeling van de radio’s zou voldoende dienen te zijn (elke officieer één en dan 1 per 5 personeelsleden). Iedereen zijn eigen radio is financieel niet haalbaar.
Inzake de werkgroep Gunst engageert de overheid zich de uitnodiging naar de hoofdzetels van de vakbonden te sturen. Wij hebben persoonlijk hier nooit problemen mee gehad en alles ontvangen.
Het ACV trekt haar aanzegging in.

3. Herevaluatie van het statuut – vervolg / methodologie
De overheid geeft een werkdocument over hetgeen we de afgelopen weken besproken hebben. Dit zijn geen voorstellen maar wel zaken waarover gesproken is.
Vanaf 20 april beginnen de echte onderhandelingen inzake de evaluatie van het statuut. We vragen dan wel aan de overheid dat we tegen dan de officiële teksten hebben. De overheid stelt de data 26, 27 en 28 april voor om te onderhandelen.
We hekelen wel de werkwijze van de overheid in andere dossiers waar ze bij een protocol van niet akkoord uiteindelijk iets laat publiceren wat nog minder was dan haar oorspronkelijk voorstel waar we niet mee akkoord zijn gegaan. Ook dit wensen wij in het pakket evaluatie bespreken.
We herhalen de vraag om te kunnen beschikken over de teksten van de voorstellen van de overheid. Daarna vragen wij 30 dagen tijd om met deze teksten naar onze leden te stappen.
De overheid wil eerst een grondige discussie over de teksten alvorens we naar de leden gaan stappen.
Ze gaat de teksten in één pakket voorstellen aan de vakbonden.
Wij vragen twee afzonderlijke protocols : één voor het Calog en één voor de evaluatie van het statuut.
De overheid wil enkele dossiers prioritair bekijken : Calog, de wijkagenten, soepelheid in de referentieperiode, betalen van de toelage in uren en de maaltijdvergoeding.
De rest zou dan in een apart protocol komen.
Wij wensen hier niet aan deel te nemen en vragen voor het Calog een apart protocol.
Wij laten de overheid weten dat voor ons niets hoeft. Voor ons mag het statuut zo blijven. We willen over alles praten maar voor ons hoeft niets. We zijn geen vragende partij voor deze evaluatie.

4. Allerlei
Inzake het Arrest dat de benoeming vernietigt van onder meer de Dirco’s vraagt het VSOA duidelijkheid over de bevoegdheden die deze mensen nog hebben. We vragen dat deze mensen geadviseerd willen worden. We vragen ook een oplossing voor deze mensen.
De overheid deelt mee dat dit morgen geregeld gaat worden.

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.