OCP 179 : 08 maart 2006

1) OKB Financiering van de scholen (vervolg OCP 178)
2) Stakinsaanzegging VSOA : PZ 5438 Wetteren/Laarne/Wichelen
3) Vervolg benaming  » Federale gerechtelijke pijler  »
4) Functionele opleidingen (vervolg OCP 178)
5) Opleidingsnormen.


Dhr Duchatelet opent de vergadering. De overheidsdelegatie is slechts samengesteld uit vier personen. Er zullen vandaag geen standpunten ingenomen worden die een politieke beslissing inhouden.
De overheid stelt derhalve voor om het punt van de benaming van de Federale Gerechtelijke pijler uit te stellen.
Het eerste punt op de originele dagorde (stakingsaanzegging in Waals-Brabant) is vervallen daar het probleem opgelost is.

1. OKB Financiering van de scholen
Het gaat om een kleine aanpassing.
Enkel het Art 8 is ter onderhandeling.
Het gaat over personeelsleden die mobiliteit maken naar een erkende politieschool (plaats van het gewone werk). Deze blijven behoren tot de federale school. Zo verkrijgen deze personeelsleden meer rechtszekerheid.
ACOD : akkoord
VSOA : akkoord
ACMP : akkoord
NSPV : niet akkoord
ACV : akkoord

2. Stakingsaanzegging VSOA: PZ 5438 (Wetteren/Laarne/Wichelen)
De voorzitter van de politieraad en de zonechef zijn aanwezig.
Het probleem stelt zich voor ons dat personeelsleden zich op een lijst dienen te zetten als rokers. Deze verliezen dan automatisch tien minuten in de voormiddag en tien minuten in de namiddag van hun arbeidstijd ongeacht hoeveel ze roken. We vragen de intrekking van deze twintig minuten. Slechts enkele staan op de lijst daar er in de zone 65% rookt. Dit bevordert het stiekem roken. Er zal veel rook gaan hangen in de toiletten.
De andere vakbonden steunen onze stelling.
We stellen voor om de maatregel te laten vallen en eventueel te vervangen door een andere benadering waarin een gelimiteerd aantaal rookbeurten per dag bepaald wordt zonder aftrek van tijd.
De lokale overheid stelt voor om de maatregel niet in te voeren en te wachten tot het volgende BOC voor de bespreking van alternatieven.
We schorten tot dan onze aanzegging op.

3. Vervolg benaming “Federale gerechtelijke pijler”
Uitgesteld.

4. Functionele opleiding (gerechtelijke pijler)
De opleiding bestaat uit drie luiken.
Luik 1: brevet gerechtelijke politie (rechercheur)
We vragen dat de misdrijfanalisten ook bij de vrijstellingen zouden komen. De overheid gaat akkoord.
De overheid gaat nog nadenken over twee punten : één is de spildatum van 01 januari 2003 te brengen op 09 februari 2006. Hier gaat de overheid akkoord. Het tweede punt is het aanpassen van de brevetten.
De geldigheid van de opgesomde brevetten is zeven jaar geldig vanaf datum verkrijgen brevet.
Luik 2 : specifieke gerechtelijke opleiding voor de federale politie
Wij vragen dat dit luik ook zou openstaan voor de lokale recherche en dit op voordracht van de korpschef. De overheid wil hier niet op ingaan om het totaalpakket te laten volgen, maar sluit niet uit dat hieruit modules gelicht kunnen worden om aan de lokale recherche te geven die voor hen specifiek gelden.
Luik 3 : functionele opleiding gerechtelijke politie voor het officierenkader
De rode lopers niet aangestelde die benoemd worden tot officier en die een officiersfunctie zullen uitvoeren dienen dit luik ook te volgen.
We kunnen hiermee akkoord gaan rekening houdende met de bemerkingen die gedaan werden inzake de toekomstige recherchediensten.
Functionele opleiding bedoeld in Art XII.IV.7 RPPol
We kunnen in de logica van het Arrest van het Arbitragehof hiermee niet akkoord gaan. Het Arrest werd niet uitgevoerd voor het punt in verschil tussen de federale en de lokale recherche (aanstellingen – OGP). In deze optiek vragen we hetzelfde voor de lokale als voor de federale recherche. De andere vakbonden steunen ons hierin.
We geven hierover een niet akkoord.
Functionele opleiding bedoeld in At XII.XI.21, §2 eerste lid RPPol
Dit stelt in principe geen problemen.

5. Opleidingsnormen
De overheid wil een wettelijke basis uitwerken die de functionaliteiten, structuur, pedagogische normen, kwaliteitsstandaarden en omkadering van de politiescholen vastlegt.
We vragen ons dadelijk af welke de middelen van de overheid zijn om dit aan de scholen op te leggen.
We vragen dat het kwaliteitsexamen anoniem zou gebeuren.
We vragen participatie in de controle van de scholen.

6. Allerlei
De eindronde inzake de evaluatie van het statuut zal beginnen op 22 en 23 maart en op 29 en 30 maart.
Wij vragen dat er in de evaluatie van het statuut nog een ronde varia zou ingeschreven worden.
We hekelen nogmaals de toestand van het toerustingsmagazijn. Er is hier niets te krijgen. Verschillende kledingstukken passen niet en kunnen niet ingeruild worden. Dit kan niet.

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.