OCP 169 : 09 november 2005

1) Stakingsaanzegging VSOA -regularisaties 2001 : PZ 5342 Ukkel ; PZ 5384 As/Genk/Opglabbeek/Zutendaal ; PZ 5388 Leuven ; PZ 5390 Linter ; PZ 5399 Rotselaar ; PZ 5408 Wemmel
2) Situatie SPC Antwerpen
3) Herevaluatie statuut : luik 1 – administratieve vereenvoudiging / verduidelijkingen
4) Herevaluatie statuut : luik 2 – efficiëntie : beheers- en procedureregels


Dhr Duchatelet opent de vergadering.
Dhr Koekelberg is wegens dienstredenen (rellen in Frankrijk – Brussel) niet aanwezig. Dhr Vantigchelt komt later.
We brengen het probleem van de 3 bissen nog eens naar voren. In februari zijn er nog een honderdtal die uitkomen en naar de Brusselse zones kunnen. Volgens de overheid is dit een eenzijdig contract.
Wij laten de overheid weten indien de problemen blijven bestaan, we hierover een stakingsaanzegging gaan indienen.
Indien de mensen in de zes zones geen plaats krijgen, kunnen ze via de gewone mobiliteit plaatsen aanvragen. We vragen de overheid om dit neer te schrijven.

1. Stakingsaanzegging VSOA REGULS 2001 – Vlaamse en Brusselse zones
PZ 5342 Ukkel
De opdracht tot uitbetaling is gegeven op datum van gisteren. SSGPI bevestigt dit.
We trekken voor deze zone onze aanzegging in.
PZ 5384 As/Opglabbeek/Genk/Zutendaal
De uitbetaling zou gebeuren in januari. We hebben wel niets op papier.
We behouden onze aanzegging voor deze zone.
PZ 5388 Leuven
Dit is een specifiek probleem. DGP is persoonlijk ter plaatse gegaan om een oplossing te zoeken.
Ze hebben nu nieuwe betaalbestanden gekregen.
Normaal zal de betaling kunnen gebeuren begin december.
We behouden onze aanzegging voor deze zone.
PZ 5390 Linter
Is ondertussen uitbetaald.
We trekken voor deze zone onze aanzegging in.
PZ 5399 Rotselaar
Is ondertussen uitbetaald.
We trekken voor deze zone onze aanzegging in.
PZ Wemmel
Is ondertussen uitbetaald.
We trekken voor deze zone onze aanzegging in.
We laken de houdingen van de lokale overheden die niet eens meer de moeite nemen om aanwezig te zijn op het OCP.
We herhalen nog eens ons standpunt inzake de wettelijke bescherming van de ontvangers. Indien er hier geen dringende oplossing gevonden worden gaan we over tot een nationale aanzegging. We vragen dat de overheid het signaal zou doorgeven aan de Minister van Binnenlandse Zaken zodat hij aan de Minister van financiën een brief terzake kan schrijven.

2. Situatie SPC Antwerpen
Naar aanleiding van protocol 160 was er een evaluatie voorzien in september. Dit is nog niet gebeurt. De beloftes gemaakt tijdens dit OCP zijn niet nagekomen. Er is nog altijd een tekort aan personeel. Er vertrekken meer personen dan dat er bijkomen. Er bestaat geen vaste dienst onthaal. Ook de lokale politie wil geen bijstand leveren. Het probleem is het ontbreken van een duidelijke OT. Dit geeft ten andere in alle diensten van de Federale Politie problemen.
Binnen SPC Antwerpen doen de personeelsleden het werk van de lokale politie. Dit kan voor ons niet meer. Indien we morgen geen personeel bij krijgen voor SPC A’pen stoppen we deze discussie en activeren we terug onze aanzegging.
De overheid wil zich engageren de afspraken van juli na te gaan en indien ze niet nageleefd zijn deze punten in orde brengen.
Wij kunnen nu al zeggen dat verschillende engagementen niet nageleefd worden. We vragen een capaciteitsstudie en een studie inzake de werklast.
Wij vragen nu al het personeel op te trekken naar 38 personeelsleden en het afschaffen van de dienst onthaal. Dit kan doorverwezen worden naar de lokale politie.
De overheid geeft een overzicht van het effectief. Er zijn 13 INP en 4 HINP aanwezig. Vervolgens nog 1 calog en nog 8 afgedeelden INP van de Dar. De OT voorziet in 1 CP, 6 HINP , 20 INP en 1 calog.
Bij de huidige mobiliteit staan er vier plaatsen INP open. Voor een volgende mobiliteit werd aan DGA voorgesteld plaatsen open te stellen voor 2 HINP en 3 INP. De overheid wil hier ipv 3 mensen 5 mensen aannemen.
Ook zal de overheid nu reeds twee bijkomende afdelingen doen.
We vragen dat de lokale politie een stuk van de taken gaat overnemen en dat de werklast vermindert. We discussiëren nu al verschillende jaren over de SPC en telkens komen er geen bevredigende oplossingen. Indien er nu geen deftige oplossing uit de bus komt, zullen we voor het geheel van de SPC een stakingsaanzegging indienen.
We vragen dat de federale politie eerst volk voorziet voor haar eigen diensten en dan pas voor de lokale diensten.
Op korte termijn komen er slechts de twee afgedeelden bij. We vragen een dringende oplossing op korte termijn.
De overheid is bereid om bij deze mobiliteit ipv vier plaatsen zes plaatsen op te vullen. Ook zal er tijdelijk een Calog bijkomen om de afgedeelde Calog te vervangen.
Ook zal de overheid een capaciteitsstudie doen voor de twee gevallen : met onthaal en zonder onthaal.
We kunnen hier mee leven onder één voorwaarde: dat men de dienst onthaal nu al afschaft.
We schorsen onze aanzegging van 13 juli tot het einde van het jaar waar wij een duidelijke oplossing van de overheid verwachten.

3. Herevaluatie statuut: Luik 1 : admi-nistratieve vereenvoudiging/verduidelijking

4. Herevaluatie statuut: Luik 2 : efficientie: beheers en procedureregels

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.