OCP 165 : 28 september 2005

1) Stakingsaanzegging VSOA – DAR


Dhr Koekelberg opent de vergadering.

1. Stakingsaanzegging VSOA inzake de DAR
De overheid vindt het spijtig dat de problemen niet op voorhand met de verantwoordelijken van de DAR besproken werden.
Elke maand is er een vergadering waar deze problemen naar voren komen maar de overheid gaat nergens op in.
De aanzegging handelt over het niet respecteren van een protocol van akkoord afgesloten tussen de overheid en de vakbonden met betrekking tot de dienstorganisatie, inzonderheid de dienstvooruitzichten.
De planning van de dienst in DAR is op huidig ogenblik zo goed als onbestaande. Er wordt van dag tot dag gewerkt. Er blijkt geen respect meer te zijn voor de normen inzake arbeidstijd.
We vragen reeds binnen zes maanden een nieuwe datum te geven voor een volgend OCP daar dit probleem reeds lang aansleept en we hier ongeveer elk half jaar mee dienen terug te komen.
Ook de beloofde studie inzake het systeem dat door PolBru (het systeem dienstplanning bis) gehanteerd wordt is er nog altijd niet.
De mensen dienen nog altijd elke avond te bellen voor het dienst van de dag erna.
De overheid verklaart dat na het afsluiten van het protocol de grote verlofperiode begonnen is en dat er afwijkingen waren. Ook zijn er verschillende bijzondere periodes geweest.
Ze is verbaasd dat er een stakingsaanzegging ingediend werd daar volgens haar ze zich zo goed mogelijk aan het protocol probeert te houden.
Wij merken op dat indien de uitzondering de regel wordt, we verkeerd bezig zijn.
Volgens de DIR Dar zou een systeem Pol Bru voor een gedeelte van de DAR reeds een oplossing zijn inzake de dienstplanning. Voor een ander gedeelte van de DAR is dit niet mogelijk.
Ook inzake de dienstplanning drie dagen op voorhand zijn er volgens de overheid weinig tot zeer weinig veranderingen aan de planning.
We vragen indien er toch bijna geen wijzigingen zijn dat men terug de dienst voor drie dagen vrijgeeft en niet meer dag per dag zoals nu het geval is.
De overheid is bereid om dit te doen. In geval van wijzigingen is het de watchofficer die het personeelslid dient te verwittigen.
Ook vragen wij de dienst voor drie dagen vrij te geven via Betsy (telefoonprogramma per computer). De overheid wil dit wel overwegen maar wil eerst het personeel hierover raadplegen. We merken op dat WIJ samen met de andere vakbonden het personeel vertegenwoordigen en dat wij vragende partij zijn.
Ook vragen wij dat de studie inzake het systeem Brussel op een uitgewerkt document zou komen dat we hier kunnen bespreken. Dit was in het protocol voorzien eind juni. We willen dit document eind oktober. De overheid wil dit slechts eind november bespreken. De overheid zit eind oktober met de in plaatsstelling van het interventiekorps.
Ook vragen wij op een bepaalde dag in het bezit gesteld te worden van de diensten zodat we kunnen verifiëren waar en hoeveel veranderingen er gebeuren. De DIR Dar stelt voor om samen naar de dienstplanning te gaan en te kijken hoe dit praktisch geregeld kan worden.
Wij schorten onze aanzegging op tot 12 oktober op voorwaarde dat de regel van de drie dagen vanaf morgen ingevoerd wordt en dat alle maatregelen tot transparante genomen zijn. We zullen de 12de terug evalueren.

2. Allerlei
We vragen de verantwoordelijke van de Minister wat zijn standpunt is inzake het probleem inzake de zone Spoorkin.
De Minister heeft nog geen standpunt ingenomen inzake de onwettige benoeming. Een standpunt wordt verwacht tegen 12 oktober. Wij melden de vertegenwoordiger van de Minister dat vandaag acties gevoerd worden in de zone en dat de zone de deelnemers aan deze acties zou verbaliseren. We vragen dat hij dit de Minister zou melden. We vragen nogmaals de opmaak van de nieuwe nota inzake het art 62 van de syndicale wet. Voor ons is dit zeer belangrijk.
De bespreking van de deonthologische code hangt voor ons nauw samen met de uitslag inzake het Art 62.
Hoe zit het met de regul2001 en dit dan vooral in de provincie Henegouwen. De overheid ging dit bespreken met de Minister.
Er is nog een probleem inzake de machtigingen tot uitbetaling. Vele ontvangers weigeren hierom uit te betalen. De overheid gaat nogmaals het Waalse gewest aanspreken.
Inzake de ontvanger van Sint-Genesius-Rhode die de dotatie 2005 niet wil doorsturen, werd er gisteren een vergadering belegd. Er zou een akkoord zijn om een gedeelte van de dotatie uit te betalen.
We vragen de overheid na te gaan of deze storting voldoende is om het personeel uit te betalen. De overheid gaat dit namiddag doen en zal ons inlichten.
Inzake Middelkerke is er een stakingsaanzegging ingediend door ACOD-CCOD over het aanleggen van persoonlijke dossiers. Ook wij gingen hiervoor één indienen. Deze zal behandeld worden op 12 oktober. ACOD en CCOD ondernemen tot dan geen acties.
De mensen betrokken bij de rode loper krijgen deze week nog de beloofde brief waar ze kenbaar kunnen maken indien ze wensen gebruik te maken van de maatregel of niet.

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.