24.02.2005

OCP 147 : 24 februari 2005

1) Stakingsaanzegging SYPOL


Mr Koekelberg opent de vergadering. Hij geeft uitleg bij het systeem van de recuperatie van onrechtmatige betalingen. Er is communicatie tussen het sociaal secretariaat SSGPI en de collega’s die het voorwerp uitmaken van dergelijke maatregelen.
Het probleem van de zelfmoorden. Een Welzijnsplatform is in plaats gesteld voor de preventie en de nazorg. Het VSOA vraagt de oprichting van een centrum voor zelfmoordpreventie – binnen de geïntegreerde politie.

1. Stakingsaanzegging Sypol.
Rondvraag aan de syndicaten inzake de stakingsaanzegging. Het VSOA neemt akte maar is verwonderd dat er niemand is om uitleg te geven. De aangehaalde problemen zijn door iedereen gekend.
Gezien de afwezigheid van betrokkenen zal Mr Koekelberg schriftelijk antwoorden op de drie gestelde vragen.

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle