OCP 123 : 28 januari 2004

1) Voorstellen evaluatie statuut – Van Gogh


Dhr Vanderpoorten opent de vergadering.
De voorstellen inzake het Arrest worden vandaag besproken in het kernkabinet.
We zijn weer eens verbaasd (alhoewel iedereen weet waar er lekken zijn) dat de teksten sinds gisteren weer overal circuleren in de gerechtelijke zuil.
Indien de inhoud van de teksten die uitgelekt zijn, de voorstellen van de overheid zijn, kunnen wij niet meer instaan voor de gevolgen. Wij willen verder werken in een constructieve sfeer maar indien het zo verder moet, hoeft het voor ons niet meer. We hebben bijna geen onderhandelingsruimte. We komen meer en meer in een moeilijke positie te zitten.
De sfeer van vertrouwen is voor ons geschaad.
Ook het verschijnen van een deonthologische code in de pers, zonder dat wij van deze teksten op de hoogte waren, in voor ons onaanvaardbaar.
De overheid deelt mee dat de teksten die circuleren niet de echte zijn daar de laatste wijzigingen gisterenavond omstreeks half zes werden aangebracht. Van zodra de politieke besluitvorming er is, zal de tekst aan de vakbonden uitgelegd worden. Voor de overheid zal de tekst niet te nemen of te laten zijn, maar een basis om te onderhandelen. Ook de tekst inzake de deonthologische code is een basistekst waar onderhandelingen nog dienen te gebeuren.
De dossiers inzake het Arrest , de Van Gogh en de mobiliteit zullen in globo onderhandeld worden en het voorwerp uitmaken van één protocol.
GEZIEN ER OVERAL TER LANDE SPONTANE ACTIES ZIJN ONTSTAAN INZAKE HET ARREST, WORDT DE VERGADERING BEEINDIGD EN ZULLEN DE VAKBONDEN EEN VOOR EEN BIJ DE OVERHEID ONTVANGEN WORDEN.1. Voorstellen evaluatie statuut – Van Gogh
Uitgesteld naar latere datum

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.