OCP 108 : 27 augustus 2003

1) Nationale stakingsaanzegging inzake het personeel van de geïntegreerde politie
2) Studie van de stakingsaanzeggingen van erkende vakbonden SYPOL.BE en SFPB – Politiezone 5341 (zone zuid) – door de leden van het onderhandelingscomité


Dhr Duchatelet opent de vergadering. De medewerkers van de Minister van Financiën zijn aanwezig.1. Nationale stakingsaanzegging inzake het personeel van de geïntegreerde politie – fiscale fiche.
Dhr Koekelberg licht ons in dat er een oplossing gevonden is.
De vertegenwoordigers van Financiën nemen het woord en overhandigen ons een gemeenschappelijke nota van het Ministerie van Financiën en Binnenlandse Zaken.
Deze nota handelt over de inkomsten 2002 van het Calog personeel. – opmaak van de fiscale fiches 281.10 – in gebreke stelling.
Een wetsontwerp zal ingediend worden door de FOD Financiën teneinde de wettelijk opgelegde termijn van 30/04/03 te verlengen tot 31 december 2003 voor wat betreft de achterstallen.
Het SSGPI zal uiterlijk tegen 31 januari 2004 aan deze personeelsleden een fiche 281.10 sturen. De namen van de betrokken personeelsleden zullen doorgegeven worden aan de belastingscontroleurs.
Het zal in feite gaan om een belastingheffing aan een gemiddelde aanslagvoet.
De inkomsten van 2002 die niet aangegeven werden bij ontstentenis van een fiscale fiche zullen bijgevoegd worden bij de inkomsten van 2003 maar zullen als achterstallen belast worden aan een gemiddelde aanslagvoet op basis van het aanslagjaar 2002.
Aangaande de laattijdige aangiften zullen de controleurs onderrichtingen ontvangen zodat de betrokkenen geen boete zullen krijgen.

2. Studie van de stakingsaanzeggingen van erkende vakbonden SYPOL.BE en SFPB – Politiezone 5341 (zone zuid) – door de leden van het onderhandelingscomité.
Het VSOA neemt niet deel aan dit punt daar de stakingsaanzegging ingediend werd door een niet-representatieve vakbond. Het NSPV en het ACOD delen onze mening en weigeren ook om te onderhandelen.
Wij nemen akte van dit punt.

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.