26.02.2015

Dossier « Pension Police » : le SLFP Police quitte la table de négociation !

art1


Zaventem, 26 février 2015

Dossier « Pension Police » : le SLFP Police quitte la table de négociation !

Vincent GILLES Vincent HOUSSIN
Président National Vice-président National

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle