ZONDER SCHAAMTE ! Feiten te Zaventem

Persmededeling – 09 mei 2011

ZONDER SCHAAMTE !

Wij hebben kennis genomen van de feiten waarbij onze collega – tijdens een controle van een taxi dewelke niet over de nodige vergunningen beschikt om op Zaventem te mogen werken – opzettelijk werd opgeschept door de taxichauffeur en “ziggzaggend” verder reed tot aan de autosnelweg met de politieman op de motorkap. Tijdens die dolle rit kon de collega zijn wapen trekken en vuurde enkele schoten af. Tevens vernemen wij dat de klant van de taxichauffeur in paniek was en de chauffeur aanmaande om te stoppen.

Aangezien het de bestuurder niet lukte, door ondermeer te “ziggzaggen” en bruusk te remmen om de politieman van de motorkap te doen vallen, remde de chauffeur bruusk en vluchtte hij te voet weg. Tijdens de schermutseling met de agent greep de taxichauffeur naar de gewapende hand van de collega waarbij er een schot afging.

Voor het parket en het VSOA Politie is het zeer duidelijk : De collega heeft correct gehandeld !
Het is dan ook onbegrijpelijk dat andere taxichauffeurs zonder schaamte, spontaan actie ondernemen en de toegang – tot midden in de nacht – van de luchthaven blokkeerden waardoor tal van braven burgers het slachtoffer werden.

Wij verwachten van alle betrokken overheden een kordaat optreden naar de betrokken chauffeur toe, en vragen een strenge en effectieve straf voor poging doodslag. Ondertussen vernemen wij dat de onderzoeksrechter betrokkene heeft aangehouden, wat een zeer sterk signaal is naar alle collega’s toe. Dergelijk krapuul moet van de baan gehaald worden !

Tevens zou het gepast zijn de andere taxichauffeurs dewelke de weg op een illegale manier versperden en zich zelfs agressief gedroegen ten opzichte van de Politie, eveneens te vervolgen.

Het wordt tijd dat de overheid nu eens dringend werk maakt van een globale aanpak mbt het geweld tegen politieambtenaren. Hopelijk wacht men niet tot er nog meer slachtoffers vallen ! Een strengere en vooral effectieve bestraffing, en een structurele bijstand aan de slachtoffers dringt zicht op !

Het is lovenswaardig van alle betrokken collega’s op de Nationale Luchthaven, dat ze zelfs in deze moeilijke omstandigheden de sereniteit hebben bewaard. Laat het duidelijk zijn : de betrokken collega’s kunnen op de steun van het VSOA Politie rekenen.

Wij wachten nog op een sterk signaal en de nodige steun van de Politieoverheden …

Vincent GILLES – Nationaal Voorzitter
Vincent HOUSSIN –  Nationaal Ondervoorzitter

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.