OCP 293 : 12 december 2011

Onderhandelingscomité Politie dd 12 december 2011

Dagorde:
– Stakingsaanzegging gemeenschappelijk vakbondsfront – PZ 5354 ZARA
– Stakingsaanzegging – PZ 5308 Jemeppe-sur-Sambre – NSPV/SNPS

Dhr De Troch opent de vergadering.
Marc DE MESMAEKER :
De nieuwe minister zal de 4 representatieve vakbonden uitnodigen : geduld.
Geen definitieve beslissing voor voorzitterschap van onderhandelingscomités omdat er nog geen nieuwe ploeg is samengesteld

Stakingsaanzegging Gemeenschappelijk vakbondsfront – PZ 5354 ZARA

Probleem situeert zich rond extra INT-ploeg. Asielcentrum, politieschool te Broechem kosten extra manschappen. Voorstellen van de overheid worden negatief geadviseerd want De overheid hanteert een theoretisch model : INT is geen 12-uren dst. CIK via DirCo : af-en-toe (met max 16 uur/week) ter beschikking stelling van Plg is moeilijk te plannen. CIK kent terrein niet. Budgetverhoging 8% om overuren uit te betalen (belasting van huidig Ops Pers nu reeds te hoog). De politie moet de school bewaken terwijl de school een « privébedrijf » is.

Voorstellen :
Opschorten tot 21 dec 2011 : definitieve cijfers (100% 2de Plg) en nieuw OCP

Overheid :
budget komt van lokale overheden en KUL-norm die erg laag ligt
KUL-norm 42 : Ops + 4 CALog
53 Ops (11 Ops extra gedragen door PZ) + extra aanwervingen
nieuw personeelsbehoefteplan 2011 : 59 Ops, 14 CALog met het oog o.a. op 2de interventieploeg
2006 – 2012 46 % verhoging ten koste van PZ (slechts 14 % federaal)
dringend BOC in augustus 2011 doorverwezen naar 14 nov ’11 : afgeschoten
1ste INT full-time
2de INT à rato 102 uren per week
GAS-zone : niet toegestaan door gouverneur
CIK : 2 patrouilles per week indien voorhanden
Vanaf maart 2012 : nieuw plan
Theoretisch ? Er wordt rekening gehouden met langdurig zieken en 8-uren diensten budgetten niet voor extra overuren (eerder uitbetaling WE-en nachturen) : vermoeden van communicatieprobleem.
Op zoek naar structurele oplossing, geen ad-hoc toestanden. De minister heeft tijd nodig om zich te organiseren op twee sporen : DirCo en gouverneur.

Voorstellen :
Binnen 7 dagen : tot 30 maart 2012 twee permanenten afgedeeld vanuit CIK om tijd te nemen teneinde de probleemsituatie structureel op te lossen.
Elke maand opvolging op OCP
Naast verhoging capaciteit ook interzonale samenwerking onderzoeken.
Concreet voorstel op 21 december 2011.

Besluit : opschorten tot 21 december 2011 op de voorwaarden eerder gesteld

Stakingsaanzegging NSPV/SNPS – PZ 5308 Jemeppe-sur-Sambre

Zijn de beide aanwezigen gemandateerd ? (wij vernemen informeel dat het hier gaat om een Offr en hun Preventieadviseur) Wij bemerken dat de verantwoordelijken (Korpschef en/of burgmeester) niet aanwezig zijn. Jan 2009 reeds stakingsaanzegging, sedertdien geen vooruitgang. Risicoanalyse van psycho-sociale werkdruk en werkplan daaruit getrokken reeds gevraagd sinds 2009. JAP wordt afgeschoten in 2010 want een vage analyse zonder antwoorden op vragen. De normen van aantallen CALogs worden niet gerespecteerd, beloftes niet nagekomen (sinds 2008), probleem van management, … Is de preventieadviseur competent ? (benoemd via ministerieel besluit en neutraliteit (zoon van burgemeester))

Voorstellen
24 h : juiste data, termijnen en samenstelling van verschillende werkgroepen voor JAP/risicoanalyse en engagement verschillende CALogs

Overheid :
Affirmatief : geldig mandaat,
JAP wordt jaarlijks overgemaakt
Risicoanalyse zal worden toegevoegd aan JAP.
Er zijn een aantal punten gerealiseerd.
De CALog niv A is inderdaad nog niet geëngageerd.
Ook aanwerven van andere CALogs wordt bestudeerd.
Er zijn inderdaad problemen voor onthaal en interventie, er is een akkoord in de maak met naburige zones

Voorstellen :
JAP en risicoanalyse zal worden opgesteld
Niv A als secretaris van Korpschef engageren
Andere CALogs engageren

besluit : tot morgen opschorten onder voornoemde voorwaarden

VARIA – VSOA

– DSW vertegenwoordigd door A. VERTONGEN (preventieadviseur niv 1)

– Ademtoestel : Wettelijkheid ?
Het schrijven van niet-dwingend karakter van quota nog niet gezien
Capaciteitsprobleem kan niet met machines opgelost worden, waar is de haalbaarheidsstudie ?

– FALL = tragedie
Geen verslag van arbeidsgeneesheer.
HOC normaal ook voorzien van arbeidsgeneesheer.
2 betrokken DirCo’s mogen de afgevaardigden niet viseren

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.