OCP 291 : 22 november 2011

Onderhandelings Comité Politie 291 dd 22 november 2011

Dagorde:
-Stakingsaanzegging VSOA – zone Westkust
-Stakingsaanzegging gemeenschappelijk vakbondsfront- CIC’s
-Stakingsaanzegging gemeenschappelijk vakbondsfront – Dirco Hasselt en Dirco Tongeren FALL project

Dhr De Troch opent de vergadering.
Dhr De Troch zal dit OCP verder leiden in de hoedanigheid van contractueel personeelslid in afwachting tot de nieuwe regering iemand zal aanduiden.

Stakingsaanzegging VSOA – zone Westkust

De reden is het oneigen gebruik van de fleetlogger om mensen te straffen en het tweede aspect is dat de zone kledijpunten aftrekt voor de aanschaf van een kogelvrij vest.
De zone heeft gemeld niet aanwezig te zullen zijn wegen « belangrijkere afspraken ». We herinneren aan de GPI 3 bis waar duidelijk staat dat de zone of een gemandateerde aanwezig dient te zijn en bijgevolg vragen de overheid om hier in te grijpen en de zone naar het OCP te laten komen. We vragen dat de korpschef een mail zou sturen naar zijn personeel waar hij zijn beweringen die hij in een mail heeft gedaan ten overstaan van onze aanzegging recht zet.
Alle vakbonden sluiten zich hierbij aan.

De overheid :
De zone zou op het OCP van 30 november kunnen komen.
Na telefonisch contact deelt de zone mee geen andere mededelingen te doen.

Conclusies :
We hebben de termijnen gerespecteerd. We vragen maatregelen van de Minister.
Wij behouden en activeren de aanzegging.
De andere vakbonden sluiten zich bij ons aan.

Stakingsaanzegging gemeenschappelijk vakbondsfront – CIC’s

Er is een blijvend en structureel personeelstekort bij de CIC’s. Ook de stakingen van de neutrale calltakers heeft deze situatie nog meer in de verf gezet. We vragen een oplossing voor de structurele personeelstekorten. Wij merken op dat het personeelsplan 2012 nog altijd niet goedgekeurd is bij de Minister. Wij vragen dat de Minister duidelijk de intentie laat blijken dat ze de tekorten wil aanvullen.
We vragen dat er meer info zou zijn inzake het dossier 112. Dit zal systematisch op het OCP geagendeerd worden.

De overheid :
stelt dat de afgesproken maatregelen werken.
Ze proberen zo veel mogelijk de plaatsen via mobiliteit op te vullen.
Het aantal nachturen gaat lichtjes achteruit. Dit is uiteraard geen oplossing voor het structurele personeelstekort.
De politie heeft een verhoging gevraagd van de neutrale calltakers.

Conclusie :
De aanzegging blijft behouden en acties zullen gevoerd worden.

Stakingsaanzegging gemeenschappelijk vakbondsfront – Dirco Hasselt en Dirco Tongeren FALL project

Er werden hier tijdens het laatste OCP duidelijke afspraken gemaakt. We stellen vast dat deze niet gerespecteerd worden en dat de overheid verder gaat met dit project.
Er ontstaat een discussie over de wettelijkheid en over het al dan niet een fusie is.
Wij vragen dat de vier verantwoordelijken van de twee CSD’s hun verwachtingen van deze samenwerking op papier zouden zetten en dit hier op het OCP gebracht zou worden zodat wanneer we zien dat aan deze verwachtingen niet voldaan kan worden deze beweging stopgezet zou worden. Ook vragen wij dat er dan een testperiode met overgangsmaatregelen zou komen. We spreken dan ook voor het personeel over een detachering. Ook dient er een voorafgaandelijke risicoanalyse te gebeuren. De gezagsambten dienen ook proportioneel verdeeld te worden. De procedure dient duidelijk te zijn voor iedereen. ACOD vraagt dat de detachering op vrijwillige basis zou gebeuren.

De overheid :
De overheid stelt dat dit project juridisch en sociaal afgetoetst werd.
De overheid stelt dat het geen effectieve fusie is maar een cohabitatie.

De overheid kan de voorstellen aanvaarden :
Ze zullen een conventie opmaken inzake de aangewende criteria.
Er zal een overgangsperiode zijn van twee jaar met een evaluatie na één jaar.
Voor de datum van de verhuis zal er een plaatsbezoek gebeuren.
Het statuut van detachering zal toegepast worden.
Inzake de toekomstige procedures zal er een informatie opgesteld worden.
Een eerste draft zal voorgelegd worden op het OCP van 30/11.

Conclusie :
Opschorting van de aanzegging tot dan.

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.