OCP 270 : 5 mei 2010

Uniformen CALog PZ Antwerpen:
De vakbonden willen deze materie naar het Nationaal niveau tillen, de discussie moet gevoerd worden in de Nationale kledijcommissie. Het invoeren van specifieke kledij binnen verschillende politiezones kan niet voor de vakbonden, het statuut (en dus ook de uitrusting) moet eenzelfde zijn voor alle politiemensen in het land.
Overheid: De Nationale richtlijnen zijn bindend en elke politiezone moet zich er aan houden.
Overheid Antwerpen: er is een programma in Antwerpen wat betreft de algemene dienstverlening “onthaal” het uniform van de CALog personeelsleden kadert in deze filosofie. De collega’s CALog willen beschikken over een “uniform”.
De vakbonden zijn unaniem, als men over een uniform gaat spreken wordt de materie defacto onderhandelingsmaterie.
Overheid: Er is nog geen advies van de kledijcommissie en de doelgroep is zeer beperkt, namelijk de CALog personeelsleden die het onthaal gaan verzekeren.
De overheid gaat dit punt terug aan tafel brengen op een volgend Onderhandelingscomité.
Overheid Antwerpen, deze gaan sowieso de gunning uitvoeren op 3 juni. De vakbonden aanvaarden dit niet en (NSPV) gaan juridische stappen ondernemen om de wet te laten naleven.

Stakingsaanzegging SPC (Brussel) – gemeenschappelijk vakbondsfront
De stakingsaanzegging wordt uitgelegd door het vakbondsfront, “het gebrek aan personeel en materiaal”. Het vakbondfront hekelt het gebrek aan middelen binnen deze dienst(en).
Overheid: deze weet dat er een gebrek aan personeel bestaat, dat er in de budgetten betreffende de inconveniënten wordt gesnoeid. Bijkomend stelt de overheid dat er in Brussel de plaats van tewerkstelling voor deze dienst onlangs werd gewijzigd wat nogmaals een ‘operationeel’ tijdverlies teweegbrengt.
De overheid: in 2002 waren er 129 personeelsleden aanwezig, sinds 2006 (Joe Vanholsbeek) werd er beslist het personeelsbestand aan te vullen, maar tot op heden zijn deze beloften niet ingevuld. Een werkgroep SPC zal worden opgestart op 17 mei 2010.
Vakbonden: tot op heden zijn de 110 beloofde FTE niet ingevuld, het is nu een politiek probleem en de Minister van Binnenlandse zaken moet haar verantwoordelijkheid opnemen.
Overheid: De overheid deelt mee dat zij alles doen om een capaciteitsversterking te bewerkstelligen. De mobiliteit wordt opengesteld met 4 FTE. Volgens de vakbonden moeten de missies van de SPC worden herzien. De vakbonden vragen aan de overheid wat de effectieve noden te zijn van de SPC metro om in alle veiligheid in al hun taken te voorzien.
Overheid: betreffende de Astrid dekking in sommige stations zal het nodige worden gedaan. Wat betreft de gebouwen zal ook een oplossing worden gevonden, de regie der gebouwen zou een oplossing voorstellen. Versteking van het CIK zal worden bekeken. Overheid: de capaciteit (527)beantwoord aan een analyse van de opdrachten. De reële capaciteit bedraagt 526 FTE, bijkomstig wordt de operationele taakinvulling bijgestuurd. De vakbonden eisen dat de veiligheid van het personeel gewaarborgd blijft, er moet dringend personeel bijkomen.
Vakbondsfront: De stakingsaanzegging blijft behouden.

Stakingsaanzegging SPN – VSOA.
De voorzitter van het VSOA- Politie licht de stakingsaanzegging toe. Het gebrek aan materieel, personeel en middelen en niet te vergeten de huisvesting van het personeel in mensonwaardige omstandigheden (containers) evenals de aankoop en gebruik van oude schepen (Nederlandse) wordt gehekeld. Een besluit dat kan worden getrokken is “de scheepvaartpolitie heeft geen schepen meer”!
Ook de interpretatie door de overheid van de wetgeving “arbeidstijdorganisatie” wordt aangekaart binnen de SPN, de overheid leeft de wet niet na.
Overheid: deze geeft uileg over al de stappen die ze hebben ondernomen om al de problemen aan te pakken, ook wat betreft de herstelling van de schepen.
De vakbonden eisen de aanwezigheid van DGA (gemandateerde) op het onderhandelingscomité om aan deze problematiek een oplossing te bieden. DGA bleef helaas afwezig en fundamentele beslissingen konden dus niet worden getroffen.
Vakbondsfront: De stakingsaanzegging blijft behouden.

Varia:

Het VSOA stelt duidelijk dat indien het sectoraal akkoord niet wordt uitgevoerd, de sociale vrede niet gewaarborgd is! Het VSOA stelt de overheid voor haar verantwoordelijkheid!

Vakantiegeld bepaalde personeelsleden oranje loper: SNPV – Het vakantiegeld slaat op de prestaties van voorgaand jaar, dus het vakantiegeld moet worden uitbetaald als basiskader aan 92 % voor deze personen, zij werden betaald als basiskader tijdens het jaar 2009. De overheid onderzoekt dit.
VSOA: stelt de vraag; is de lijst van de bijkomende aanstellingen nu definitief? De overheid zal dit punt agenderen op een volgend OCP.

VSOA – aanstellingen van bijzitter bij de verkiezingen. Het VSOA vraagt de politiemensen niet op te roepen als bijzitter aangezien zij al WE werk verrichten en dus opnieuw een WE dreigen te verliezen, quid het sociaal aspect.

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.