OCP 269 : 31 maart 2010

Dagorde :
1. Voorontwerp van wet en OKB Controleorgaan (COC).
2. OKB politievertegenwoordigers in het buitenland.
3. OKB tweekleurig concept functieuitrusting.
4. OKB Commissie politiebewapening.
5. Kogelwerende vesten (vervolg OCP 265).
6. Arbeidsongevallen – procedure (vraag ACV – Openbare diensten – politie).
7. Business plan (vraag ACV – Openbare diensten – politie).
8. Syndicale overlegstructuur – toelichting.
9. Varia:
a) Problematiek Denderleeuw – toelichting.
b) GPI 44 Ter – stand van zaken.
c) Opleiding, rekrutering, directiebrevet.
d) Wijkwerking – mededeling.
e) Werkgroep CGSU (vervolg OCP 268).


Voorafgaand:

CSC: Het CSC tekent voorbehoud aan betreffende de teksten over de limitatieve (maximaal 3 participaties) eigenschap van de sociale promoties. Sommige collega’s zouden door deze maatregel geen enkele carrièreplanning in het vooruitzicht meer hebben. (na 3 maal te zijn mislukt als jong personeelslid)

Werkgroep CGSU (vervolg OCP 268): De werkelijke onderzoekskosten en de beheersfuncties binnen CGSU werden besproken door de Overheid, de Overheid verdaagt dit punt naar eind mei 2010.

Voorontwerp van wet en OKB Controleorgaan (COC):
De vakbonden zijn niet akkoord met de aanwezigheid van een vertegenwoordiger van het controleorgaan tijdens de mobiliteit procedures van het COC personeel. De vakbonden kunnen niet akkoord gaan met de desbetreffende wet en KB. De Overheid weerhoudt dit punt niet.

OKB politievertegenwoordigers in het buitenland:
De Overheid wil zich schikken naar de arresten van de Raad van State voor de liaisons Officieren, daarom het herwerken van desbetreffend KB. De RvS geeft het advies om de wettelijke mobiliteitsregels te volgen. De overheid pleit voor een overgangsmaatregel voor de personeelsleden die deze taken al invullen. De Overheid onderkent de nood tot het opstellen van een KB die de rechtspositie regelt van de personeelsleden tewerkgesteld in het buitenland. Deze materie wordt eind april terug op de dagorde geplaatst, de nodige documentatie wordt overgemaakt.

Kogelwerende vesten (vervolg OCP 265):
Alle aspiranten zullen in de toekomst worden uitgerust met kogelvrije vesten. De bepaling van de normen wordt besproken. Het VSOA staat voor een uniforme regelgeving over deze materie, het VSOA eist de best mogelijke bescherming. Het VSOA vraagt het advies van DSW te volgen namelijk de norm HG2 te hanteren. De Overheid gaat akkoord voor de ge-uniformiseerde profielen met HG2 en voor de burgerprofielen met HG1a. De vakorganisaties vragen niettegenstaande deze kogelvrije vesten te mogen zien tevens gaan zij hun basis raadplegen. Het VSOA vraagt ook een uniformiteit omtrent de kleurstelling van deze vesten. De Overheid brengt het dossier terug op 28/04/10.

Problematiek Denderleeuw – toelichting:
De betrokken overheid geeft toelichting. Het nodige zal worden gedaan door de overheid om in de toekomst zulke problemen te vermijden.

OKB tweekleurig concept functie uitrusting:
De Overheid legt de teksten voor. (bi-colore kledij cfr: protocol 2009). De Overheid deelt mede dat deze vesten niet aan de Europese normen voldoen. Het gaat hier niet om veiligheidskledij. Het VSOA vraagt een streven naar de Europese normering en een omzendbrief over de draagmodaliteiten van deze uniformstukken en ook via een protocol om de personeelsleden te beschermen. De nieuwe teksten zullen ter beschikking worden gesteld.

OKB Commissie politiebewapening:
De vakorganisaties verkrijgen een vertegenwoordiger binnen deze commissie.

Arbeidsongevallen – procedure (vraag ACV – Openbare diensten – politie):
Het betreft de berekening en de uitbetaling van de inconveniënten voor de personeelsleden die in AO zijn. De Overheid komt terug op 28/04/10.

Business plan (vraag ACV – Openbare diensten – politie):
De overheid zal een dossier overhandigen.

Syndicale overlegstructuur – toelichting:
Het VSOA wil de voorstellen van de overheid als basis gebruiken om het de besprekingen verder te zetten. Het VSOA vraagt bij hoogdringendheid het oprichten van een BOC binnen de AIG alsook een aandachtspunt betreffende de CIC (neutrale call- tackers). Het provinciale niveau zou moeten blijven bestaan op één of andere manier.

Varia:

VSOA – CIK: Het dossier van de herplaatsingen binnen de CIK wordt aangehaald door het VSOA.

GPI 44 Ter – stand van zaken:
Rond deze materie zal er een werkgroep worden opgestart om de prioriteiten te bepalen.

Opleiding, rekrutering, directiebrevet:
Voorstelling door de overheid op 26/04/10 over de stand van zaken, opleiding, rekruteringen directie brevetten.

Wijkwerking – mededeling:
De Overheid geeft uitleg bij het bestaande document. De desbetreffende tekst zal het voorwerp uitmaken van een debat in het parlement.

VSOA – Opleiding: De groep mensen die zijn geslaagd in de ingangsexamens moeten hun opleiding kunnen starten in oktober 2010 zoals beloofd door de overheid. Sommige van deze mensen hebben al hun actuele betrekking opgezegd.

VSOA- Antislipschool in Berg: De Overheid wordt geïnterpelleerd betreffende het juridische aspect en de gevolgen voor de personeelsleden.

VSOA – GPI 48: wordt bekeken door de Overheid.

VSOA – Oranje Loper: Voor de personeelsleden die een benoeming met terugwerkende kracht sinds 2009 genieten, vraagt het VSOA een voorafgaandelijke oplossing betreffende het vakantiegeld. (geen toekomstige terugvorderingen)

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.