OCP 259: 27 oktober 2009

Dagorde van het onderhandelingscomité 259 :

1. Stakingsaanzegging NSPV : FGP Tongeren
2. Stakingsaanzegging NSPV : CGSU (ingetrokken)
3. Mobiliteit DGA/GIS (vervolg OCP 258)
4. Verhoging eindejaarstoelage : mededeling
5. Eisenbundel ACV-Openbare diensten-politie : toelichting
6. Gecertificeerde opleidingen : toelichting
7. Federale reserve (aanvraag NSPV) : toelichting
8. Omzendbrief eervolle onderscheidingen (vervolg OCP 257)
9. Dienstwapens
10. Samenstelling bewapeningscommissie (aanvraag VSOA)
11. Varia :
• GPI 23 – ernstige en langdurige ziekten (aanvraag VSOA) : stand van zaken
• Twee- en meertaligheidsproblematiek : stand van zaken
• Kandidaatstelling bij mobiliteit door aspiranten

De vergadering wordt voorgezeten door de heer Hellinckx.
Volgende onderhandelingen 17 november 2009

Voorafgaand:
Het VSOA dient een stakingsaanzegging in voor de verkeerspost van Bertem, er is een personeelstekort van 9 mensen binnen deze dienst. De werkdruk op het aanwezige personeel wordt onhoudbaar.

Stakingsaanzegging NSPV : FGP Tongeren
De veiligheidsproblemen ( bv. bij brand) van het personeel binnen het gebouw van de dienst FGP Tongeren worden aangehaald. De veiligheid in het gebouw is niet meer gegarandeerd.
Overheid: Het nieuwe gebouw zal in gebruik worden genomen in 2011. Maar sommige veiligheidswerken in het oude gebouw worden wel uitgevoerd.
De vakbonden zijn wettelijk verplicht om naar de rechtbank stappen met dit dossier en zullen dit doen.
De stakingsaanzegging wordt behouden.

Mobiliteit DGA/GIS (vervolg OCP 258)
De overheid heeft de aanpassingen gedaan op vraag van de vakorganisaties, na advies van DSW. De testen worden opengesteld voor een zo breed mogelijk publiek ( vrouwen en meer ervaren werknemers).
De overheid deelt mee dat DAR GIS geen gespecialiseerde functie is.

Verhoging eindejaarstoelage: mededeling
Voor het openbaar ambt komen de teksten, de verhoging met 7% van de eindejaartoelage, vrijdag voor de ministerraad.
Voor de politie is er geen budget voorzien om deze verhoging door te voeren, er moet een budget gevonden worden op federaal en lokaal vlak. De overheden moeten voorzien in een bijkomend budget op federaal vlak 3.200.000 en op lokaal vlak 7.600.000 euro. (In de mammoet wet staat vermeld: de politie geniet aansluitend met openbaar ambt in de toelagen en vergoedingen van dezen) Voor de overheid moet er een kerntakendebat plaatsvinden.
De vakorganisaties eisen de toepassing van deze maatregel. Op de rug van het personeel kan niet meer bespaard worden! Het VSOA stelt dat het politiepersoneel nominatief opgenomen wordt in het sectoraal akkoord 2009 – 2010 voor het openbaar ambt en dat de politie er moet van kunnen genieten.
De vakorganisaties dienen in gemeenschappelijk vakbondsfront een stakingsaanzegging in betreft dit dossier.

Eisenbundel ACV-Openbare diensten-politie : toelichting
Het ACV – CSC geeft tekst en uitleg bij hun eisenbundel.

Gecertificeerde opleidingen : toelichting
De overheid geeft tekst en uitleg bij deze materie. Het basisprincipe is om de 6 jaar een gecertificeerde opleiding.
Na advies zal de overheid een OKB schrijven.

Federale reserve (aanvraag NSPV) : toelichting
De overheid wil het CIK inschakelen om tijdens het WE en bij nacht 2 secties stand-by te houden. Op het lokale vlak wil men binnen de Brusselse gemeenten ook 2 secties te allen tijde stand-by houden. Een akkoord wordt gezocht binnen de 19 Brusselse gemeenten.
Bijkomend de steun van de DAR GIS, met oa een sproeiwagen.
Maar niemand zal teruggeroepen uit de provincies. De inspanningen zullen geleverd worden door de lokale politie en de mensen van de federale politie uit Brussel.
Het ACV stelt zich vragen bij het bestaansrecht van de Federale cavalerie.
Het VSOA vraagt een timing betreffende deze oplossing, de overheid heeft de bedoeling om één sectie dagelijks in te zetten (aansturing DAO), de tweede sectie zal beschikbaar zijn.

Omzendbrief eervolle onderscheidingen (vervolg OCP 257)
HCP Vandecaveye komt tekst en uitleg geven. Een nieuwe omzendbrief zal worden opgesteld. (infonews)
De aanvraag moet gebeuren door het individu maar wordt ondersteund door de overheid. De kosten blijven voor het personeelslid.

Dienstwapens (gpi48)
De overheid vraagt een akkoord dat er in de toekomst niet voor elk personeelslid een wapen wordt voorzien. De overheid wil deze maatregel invoegen op federaal vlak en op lokaal vlak laten beslissen via BOC.
De vakbonden kunnen hun akkoord geven met deze werkwijze, met de opmerkingen dat een operationeel personeelslid te allen tijde moet gewapend zijn als hij met buitendienst is en bijkomend moet deze dan opgeleid en getraind zijn.

Samenstelling bewapeningscommissie (aanvraag VSOA) (brief in bijlage)
De AIG heeft destijds gevraagd om de syndicale organisaties uit te sluiten betreffende de geheimhouding in deze commissie. Het standpunt van de vakbonden is unaniem, de vakbonden vragen een zetel in de bewapeningscommissie.

Varia :
GPI 23 – ernstige en langdurige ziekten (aanvraag VSOA) : stand van zaken. De overheid is bereid hun teksten aan te passen, de overheid zal met een definitieve tekst komen.
Twee- en meertaligheidsproblematiek : de overheid geeft een stand van zaken
Kandidaatstelling bij mobiliteit door aspiranten, de overheid wenst de termijn aan te passen naar 6 maand. Het VSOA is tegen dit voorstel, de aspiranten zouden kunnen worden aangesteld door de zones, voor dat de aspirant geslaagd is!

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.