OCP 253 : 23 juni 2009

Dagorde van het onderhandelingscomité 253 :

Functiebeschrijving en profielvereisten DSA
INEX (vraag ACV-OD-politie)
Sociale promotie CALog : geldigheidsduur brevet (zie PV 252)
OMB opleiding officierskader – wordt onderhandeld op 15.07.08
Varia : – werkelijke onderzoekskosten : MB van 27.04.2009 (vraag NSPV)
– loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof
– OGP-bevoegdheid : artikel XII.IV.7 RPPol (zie PV 252)


Functiebeschrijving en profielvereisten DSA.
De directie van de aankopen (hierna: de directie DSA) is een centrale directie van de federale politie. Ze hangt rechtstreeks af van de directeur-generaal van de algemene directie van de ondersteuning en het beheer (art. 16, eerste lid, 9°, KB 14 november 2006).
De vakbonden geven hun akkoord omtrent dit functieprofiel.

INEX (vraag ACV-OD- politie)
Het gaat hier over Internen die extern postuleren. (vb: een inspecteur die rechtstreeks postuleert voor officier en dus extern gaat postuleren). Men vraagt simpelweg de toepassing van het statuut, cfr de nota van 17 november 2005. ( regeling INEX problematiek). Er moet een correcte en sociale regeling komen. Een werkgroep zal worden opgesteld (begin september).

Sociale promotie CALog : geldigheidsduur brevet (zie PV 252)
De overheid geeft een overzicht van de valorisering van de brevetten. Het VSOA vraagt een volgende data betreffende nieuwe examens voor de sociale promotie evenals eventuele statutariseringsexamens.
Nieuwe data statutariseringsexamen voor de personeelsleden Niv D in Wallonie die bij vorige gelegenheid niet tijdig de examens konden bijwonen: vrijdag 26 juni 2009 deze personeelsleden werden persoonlijk verwittigd. De examens, sociale promoties zullen in het najaar plaatsvinden.

Varia :
Werkelijke onderzoekskosten : MB van 27.04.2009 (vraag NSPV)
Wij verwijzen naar de uitvoeringsnota van het ministerieel besluit van 27 april 2009 die raadpleegbaar is op onze site – klik op het pdf-icoon
.

Nota Portal: deze mag gepubliceerd worden op de website.
De personeelsleden van de federale recherchediensten die overgaan naar een korps van de lokale politie, (meer- gemeentezones),
3 categorieën
· Pilootzones
· Behoren tot de gemeentepolitie en deel uitmaken van een gestructureerde recherchedienst ( TO)
· Behoren tot een territoriale brigade van de federale politie en deel uitmaken van een gestructureerde recherchedienst ( TO)
Voor personeelsleden vanaf 01/04/2001 en de opstart van de eigenlijke zone.

De problematiek van de strategische analisten wordt aangekaart. Namelijk over het uitsluiten van deze personeelsleden van de debours onkosten. De OMAS moeten in hun rechten worden hersteld.
De overheid blijft op haar standpunt, deze problematiek zou zijn onderhandelt na de verbreking van cassatie. Het VSOA geeft duiding bij het protocol, het desbetreffende artikel werd niet onderhandeld

Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof
De overheid zal het statuut van het openbaar ambt volgen en daar is het van toepassing.

OGP-bevoegdheid : artikel XII.IV.7 RPPol (zie PV 252)
Overheid: Deze overdracht van deze bevoegdheid zal niet automatisch gebeuren maar kan gespecifiëerd worden in de mobiliteit en indien gespecifieerd wordt deze bevoegdheid OGP meegenomen. (uitdovend)

Varia Syndicaten.
Het VSOA stelt de vraag naar een bijkomende verzekering voor de personeelsleden die het slachtoffer van een arbeidsongeval zijn. De overheid gaat dit onderzoeken.
Het VSOA haalt de problematiek aan van de discriminatie van bepaalde personeelsleden rode loper – oranje loper. (23 personeelsleden)
Samengestelde lijsten: Het VSOA vraagt naar de lijst van de bijkomende aanstellingen rode loper, en de verschijningsdatum van het desbetreffende KB.

Redactie
Peter Vanisterbeek
Nationaal Informatiedirecteur.

Nieuwe data :
15/07/09 – OCP
08/07/09 – HOC

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.