OCP 252 : 10 juni 2009

Dagorde van het onderhandelingscomité 252 :

1. Stakingsaanzegging VSOA : PZ5456 VLAS (Kortijk-Kuurne-Lendelede)
2. Stakingsaanzegging VSOA : PZ5339 Brussel Hoofdstad Elsene
3. AIG: behoud van het recht op wedde – syndicaal statuut (NSPV)
4. DAR: dienstplanning (aanvraag VSOA)


Stakingsaanzegging VSOA : PZ5456 VLAS (Kortijk-Kuurne-Lendelede)
Betreft de lokale overheid die de prerogatieven van de vakorganisatie met de voeten treedt. De plaatselijke personeelsleden worden bedreigd en gediscrimineerd door de lokale overheid. Het welzijn op de werkvloer van de personeelsleden wordt bedreigd. Door deze handelingen kan onze vakorganisatie geen behoorlijk overleg met de overheid meer voeren.
De willekeur van de aankoopprocedure voor de kogelwerende vesten en ander veiligheidsmateriaal voor de diensten interventie, zonder overleg wordt aangekaart.
(Er is een akkoord op het OCP betreffende het opnemen van de vergaderingen om de notulen te kunnen opmaken)
Overheid (VLAS): er is een BOC gepland (29 juni 2009).
Opmerking VSOA: Kogelwerende vesten kunnen niet worden aangekocht met kledijpunten. Het VSOA merkt dat de plaatselijke overheden de syndicale prerogatieven totaal negeren en zal andere middelen aanwenden om de rechten van het personeel te vrijwaren.
Overheid: Het BOC zal plaatsvinden op 29/06/09 om 16.00 uur en de agendapunten zullen worden overgemaakt. De (kledij) punten van de kogelwerende vesten zullen niet aangerekend worden en indien nodig teruggestort aan het personeelslid.
De stakingsaanzegging wordt opgeschort door het VSOA.

Stakingsaanzegging VSOA: PZ5339 Brussel Hoofdstad Elsene
Betreft: De overheid hanteert de “bradfordnorm” bij evaluatieprocedures, dit kan niet! Overeenkomsten BOC worden niet nagekomen door plaatselijke dirigenten. Het nog steeds ontbreken van een preventieadviseur wordt opnieuw aangekaart.
Overheid: De “bradfordnorm” werd uitsluitend gehanteerd door een bepaalde dienstchef en het gaat hier om een persoonlijk geval.
VSOA: Het is wettelijk verboden dat een dienstchef vragen stelt over de medische situatie van een personeelslid.
Overheid: De evaluaties zullen worden teruggetrokken uit de persoonlijke dossiers. De betrokken dienstchef zal door de korpsleiding worden aangesproken om de overeenkomsten BOC na te leven. De plaats van preventieadviseur zal worden opengesteld. Deze zal worden opengesteld op de volgende mobiliteit. De overheid wenst een sociale cel uit te bouwen.
De stakingsaanzegging wordt opgeschort tot het BOC van volgende week.

AIG: behoud van het recht op wedde – syndicaal statuut (NSPV – ACV)
Betreft: Bij 2 Commissarissen die vast afgevaardigde zijn, worden toelagen (Alg Inspectie) ingehouden. Hierbij overtreedt de overheid de syndicale wetgeving. Uitholling van het syndicaal statuut?
Alle vakorganisaties scharen zich achter het genomen standpunt, dit kan niet.
De overheid zal een oplossing vragen aan de bevoegde instanties zonder een wetswijziging indien dit mogelijk blijkt.

DAR: dienstplanning (aanvraag VSOA)
Betreft: Omdat de voorspelbaarheid van de dienst bij de DAR quasi onbestaand is vraagt het VSOA een compensatie van welke aard ook voor dit personeel. (extra verlofdagen)
De overheid wil hier niet op ingaan, zij stelt dat dit een negatieve maartregel is voor het welzijn van het personeel. Dit is een maatregel die de capaciteit vermindert en die de werkdruk op het resterend personeel verhoogt. De overheid fluit de dir DAR hier terug.

Varia: overheid.
· Tweetaligheid in de Duitstalige politiezones: Minister Van Acker geeft een negatief advies. Voor West Vlaanderen is het antwoord nog niet binnen (taalcommissie).
· Rechercheurs die overgaan van de ene dienst recherche naar een andere dienst recherche (statuut OGP). De overheid zoekt een oplossing voor het probleem.
· Planning verlofperiode heden tot september: concept tuchtwet – syndicaal statuut – interventiekorps.

Varia: vakbonden.
· Statutariseringsexamen annex problematiek en weging worden aangehaald. De overheid gaat uitleg verschaffen en eventueel oplossingen aanbrengen.

Volgende vergadering 24 juni 2009.

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.