OCP 239 : 22 oktober 2008

Dagorde :

1. Stakingsaanzegging NSPV : staking gevangenisbewakers
2. Stakingsaanzegging gemeenschappelijk front ACV-OD, ACOD, NSPV, VSOA : SPN
3. Stakingsaanzegging gemeenschappelijk front ACV-OD, ACOD, NSPV : SPC Gent
4. OMB Diegem VI – bijlagen 15 en 16 UBPol (vervolg OCP 229 + 237 + 238)
5. OMB Evaluatie (vervolg OCP 229 + 237 + 238)
6. Uniform/Uitrusting : specialist geweldbeheersing, verkeersparka, functiekledij hondengeleiders, schilden, galakledij, normen bewapening (munitie + pistool kaliber 9) en norm lang halfautomatisch vuurwapen


Mededeling van onze vakbond: wij vragen aan de overheid om de tijden te respecteren wat betreft het overmaken van de documentatie uitgaande van de overheid. De wettelijke termijn is 10 dagen, de laatste tijd krijgen de vakorganisaties zeer laattijdig de informatie van de overheid. Dit verhindert de normale werking van onze organisatie wat betreft de voorbereiding van de punten en het oproepen van techniekers en dergelijke…..
De overheid deelt mede dat zij rekening zal houden met de opmerking van de vakbonden.

4. OMB Diegem VI – bijlagen 15 en 16 UBPol (vervolg OCP 229 + 237 + 238)
De wijzigingen aan de statuten wat betreft de taaltoelagen.
Er wordt een OT3 voor de federale politie voorbereid. De vakorganisaties hekelen dit beleid, de vakorganisaties wensen en kunnen niet meer onderhandelen als men niet weet waar de personeelsleden tewerkgesteld zijn. Er moet een definitieve OT komen we wachten erachter sinds de hervorming 2001

5. OMB Evaluatie (vervolg OCP 229 + 237 + 238)
De wijzigingen aangebracht aan de wetteksten worden goedgekeurd door de overheid.

Verhuis federale diensten :
Problematiek met de diensten gevestigd in de IBM toren, onderhandelingen liepen voor een verlenging van het contract. Wachtende op een akkoord van de regie met eigenaar daarom de WTC die leegstond ministerraad advies van overheid niet akkoord opnieuw op de ministerraad.

1. Stakingsaanzegging NSPV : staking gevangenisbewakers
Het ACV merkt vooreerst op dat er aan het stakingsrecht niet geraakt wordt. Zij gaan aan tafel met de vertegenwoordigers van Justitie.
Hun voornaamste punten zijn de tekorten aan politiepersoneel in de gevangenissen en de veiligheid. Zij steunen de aanzegging wel maar willen toch de onderhandelingen met Justitie niet voor de voeten lopen.
Volgens het NSPV is het elk jaar hetzelfde en zeker naar december toe zullen de stakingen weer toenemen. We merken dit elk jaar en elk jaar is er overleg maar geen oplossingen.
Ze willen het proces van de gevangenisbewaarders niet maken maar vragen dat de Minister van Justitie zijn vorderingsrecht eens laat gelden naar andere diensten en niet allen naar de politie toe.
Onze mensen zijn niet genoeg opgeleid om de taken van de cipiers over te nemen.
Indien dit blijft voortduren, zal het NSPV systematisch deze gevangenissen een bezoekje gaan brengen.
Wij ondersteunen deze aanzegging en sluiten ons bij het NSPV aan. We vragen de wettelijke opdrachten die bij staking door de politie uitgevoerd dienen te worden. Indien het slechts is het nemen van maatregelen om ontsnappingen te voorkomen zal het probleem snel opgelost zijn. Voor ons kan het niet dat een politieambtenaar opgeroepen wordt om een cipier te vervangen.
ACOD wachten de onderhandelingen met Justitie af. Ze zijn hier onbevoegd om te onderhandelen over het statuut van de cipiers. Ze stellen wel dat indien de politie dient te gaan, dit in veilige omstandigheden dient te gebeuren.
De vertegenwoordiger van Justitie is op de hoogte van de problematiek. De Wet op het Politieambt voorziet dat de politie de openbare orde dient te handhaven en volgens hem valt hier een minimum dient in de gevangenissen onder. Justitie geeft een overzicht van de verzuchtingen van de cipiers.
Een dossier voorleggen om een minimale dienstverlening voor de gevangenissen zal nooit passeren. De politie zal dan zeker meer dan een maand in de gevangenissen vertoeven.
Comité A heeft voorzien in een procedure die gevolgd dient te worden. Door dit protocol zou het ongecontroleerd staken uit de wereld zijn. Ook het vorderingsrecht is er niet.
Wij laten de overheid weten dat wanneer de cipiers in staking gaan, we ook onmiddellijk, in staking gaan. NSPV steunt dit en zal meegaan.
ACV wacht dialoog af.

2. Stakingsaanzegging gemeenschappelijk front ACV-OD, ACOD, NSPV en VSOA : SPN
Werd in gemeenschappelijk front ingediend. De werking zou in het gedrang gaan komen daar er niet meer genoeg budgetten zouden zijn om dit jaar op normale wijze te kunnen werken. Er zou een verkeerde berekening gemaakt zijn bij de budgetaanvraag.
Ook zijn er mensen van het personeel die wachten op premies maar deze niet krijgen. Volgens ons worden er ook verkeerde maaltijdvergoedingen betaald (de kleine wordt betaald daar dit voor ons de grote dient te zijn) Is dit een besparing?
Ook de werkingsmiddelen zijn ontoereikend.
We blijven ook terugkomen op het personeelstekort.
In de week worden en tien man voorzien op het water terwijl in het weekend, wanneer er meer werk is op het water, er maar twee voorzien worden.
Wij willen weten indien er een foute berekening gebeurd is.
DGA stelt dat men SPN niet in de steek wil laten. Er is een aanvraag tot een substantiële personeelsverhoging. De budgetten werden opgemaakt op basis van deze van de voorgaande jaren. Het gevraagde budget werd niet toegestaan. Er is geen berekeningsfout gemaakt. Dit is voor elke dienst DGA het geval geweest. Ze hebben keuzes moeten maken en hiermee hebben we dus een probleem.
SPN kan zelfs de minimale dienstverlening niet meer verzekeren.
DGA meldt dat hij eind augustus de 30000000€ die hij gekregen heeft, opgebruikt zijn en dat er niets meer te verdelen is. Indien er taken zijn die gevraagd worden te doen en die financieel niet kunnen, worden ze niet uitgevoerd. Wij stellen ons serieuze vragen bij de veiligheid van het personeel. We vragen de preventieadviseur hier een risicoanalyse uit te voeren.
Indien de veiligheid van het personeel in het gedrang komt, zal DGA zeker tussenkomen.
Het gemeenschappelijk front behoudt haar aanzegging.

3. Stakingsaanzegging gemeenschappelijk front ACV-OD, ACOD, NSPV: SPC
De aanzegging handelt over de behuizing van SPC Gent. We hebben ons hierbij niet aangesloten. Er zijn inderdaad problemen maar de leden vrezen dat de voorgestelde oplossingen erger gaan zijn dat de huidige situatie.
Het dossier sleept reeds tien jaren aan.
We vragen dat het comité preventie en de arbeidsgeneesheer hier zijn werk zou doen.
Volgens de overheid is er geen wettelijke beschikking die de NMBS verplicht een lokaal te voorzien. In Gent zal er een ruimte van 60m² bij komen. De federale politie dient dit lokaal zelf in orde te brengen. Dit gaat gebeuren maar zal tijd vergen. Ondertussen zou er een andere oplossing er in bestaan om het personeel in de Groendreef in containers onder te brengen. De NMBS zal niet bereid zijn deze containers in de omgeving van het station te plaatsen.
Indien er een verhuis overwogen wordt, vragen wij dat dit op het BOC komt met alle wettelijke bepalingen die hier bij komen kijken (preventie, arbeidsgeneesheer). In het kader van de aanzegging dient dit op dit niveau te gebeuren.
Op 11 december heeft de CG een gesprek met de NMBS. Het punt komt dan op een HOC terug.
De aanzegging wordt opgeschort tot na dit gesprek.

6. Uniform/Uitrusting
We overlopen de technische dossiers. De vakbonden geven hun akkoord. Eventuele opmerkingen zullen we op korte termijn overmaken.

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.