OCP 219 : 21 november 2007

1. Stakingsaanzegging gemeenschappelijk vakbondsfront : Weging Calog Niveau A


Dhr Vantichelt opent de vergadering.

1. Stakingsaanzegging gemeenschappelijk front Calog weging niveau A
De vakbonden geven uitleg bij het waarom van deze aanzegging. Verleden keer stond dit punt op de dagorden van het Hoog Overlegcomité maar voor ons is dit onderhandelbare materie en dient dit dus op het OCP te komen. Dit voorstel heeft pecuniaire gevolgen.
De overheid is verbaasd dat we dit punt zien als ene onderhandelbaar punt. De overheid stelt dat men dan voor alle zones naar het OCP dient te komen. Waarom lokaal op de BOC en federaal op het OCP?
We stellen dat de GPI 60 hier nooit onderhandeld geweest is. Enkel een principenota is onderhandeld.
Er zijn al wegingen gebeurd zonder dat de regels hier besproken werden.
Ook zijn er sommige schalen van het Calog niveau A die de schalen van de operationele ruim overstijgt. We gaan dus komen met looneisen voor de operationele.
Dhr Demesmaeker stelt dat er geen ponderatie functie niveau A mogelijk is als er geen functiebeschrijving bestaat. Dit is het begin van de oefening. De syndicale organisaties gaan deze beschrijvingen krijgen.
We vragen ons dan nu af waar de functiebeschrijvingen van de AIG onderhandeld of overlegd zijn.
Onze vrees is dat er geen rode draad bestaat in deze wegingen en dat de overheden (lokale en federale) maar doen zoals het hun uitkomt.
We vragen afdwingbare maatregelen om mistoestanden uit te kunnen sluiten.
De overheid twijfelt nog altijd aan het gegeven indien dit onderhandelbare materie is.
Ook onze opmerking dat er volgens de GPI 17 maar één interpretatie mogelijk is, is volgens de overheid hier niet van toepassing.
De overheid is bereid advies in te winnen bij P&O indien dit onderhandelbare materie is of niet.
Het front behoudt haar aanzegging.

2. Stakingsaanzegging gemeenschappelijk front niet uitgevoerde punten protocol herevaluatie statuut
De vakbonden geven uitleg bij deze aanzegging. Er zijn nog altijd punten niet uitgevoerd van dit protocol onder andere het punt boni santé. De overheid verschuilt zich achter het excuus dat dit geen lopende zaak meer is maar voor ons is het dit wel degelijk.
De overheid geeft mee dat er nog twee punten bij de Koning liggen ter ondertekening. Het gaat om de premie wijkagenten en de nabijheidstoelage voor agenten. Dit zijn nog lopende zaken.
Inzake de boni santé stelt de overheid dat wel degelijk de juiste teksten overgemaakt werden. Toch wordt dit door de overheid niet meer beschouwd als een lopende zaak.
We voelen ons hier serieus bedrogen.
We vragen wat de Minister van plan is met dit voorstel te doen. Staat hij hier in de toekomst in een nieuwe regering nog achter?
De Minister zal dit dossier overdragen aan de nieuwe Minister van Binnenlandse Zaken.
We merken op dat er twee protocols inzake de boni santé zijn. Het tweede hebben we nooit gezien. We vragen dit te mogen hebben.
Het front behoudt haar aanzegging.

3. Allerlei
Hoe zit het met de sociale promoties voor het Calog. Er zouden er jaarlijks dienen te zijn maar er is er nog maar één geweest op vijf jaar. Eind dit jaar komt er nog één.
We vragen wanneer de lijsten inzak bijkomende de aanstellingen naar aanleiding van de rode loper gaan verschijnen. Volgende week zal deze verschijnen.
We vragen indien de maatregel genomen voor het openbaar ambt inzake de bijkomende feestdag op 2 mei (naar aanleiding van het vallen op dezelfde dag van 01 mei en Hemelvaart) ook voor ons van toepassing is. De overheid beaamt dit.
Nogmaals herinneren we de overheid aan het protocol inzake de immigratietoelage. Er zou geen regul gebeuren naar de twee kanten toe. We vragen de overheid dit nu eens duidelijk op papier te zetten. Er bestaat over dit onderwerp een FAQ waar alles duidelijk in uitgelegd wordt.
De uitbetaling van de eindejaarstoelage komt, door het ontbreken van een regering niet in gedrang.
In de oranje loper is er een overeenkomst dat men benoemd wordt op 01 januari het jaar nadat men de cursus gevolgd heeft. Wat nu met iemand die schaal overgang maakt ( naar B5) (regel oranje loper : B5 naar M2 de andere B schalen naar M1) op 01 januari 2010 en dan ook benoemd wordt naar het middenkader. Volgend de overheid komt hij in M1.
VSOA stelt de vraag wat er gebeurt met de middenkaders die om een of andere redenen het BOB brevet niet gehaald hebben en nu achteraan op de lijst staan voor de bijkomende aanstellingen tot behoud van de proportionaliteit in toepassing van de rode loper in de gerechtelijke zuil. De overheid is bereid deze gevallen gaan individueel te bekijken met het oog te komen tot een oplossing.
De ERIP verhuist op 4, 5 en 6 december.

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.