OCP 214 : 23 mei 2007

1. Stakingsaanzegging gemeenschappelijk vakbondsfront : WPR Brabant
2. Stakingsaanzegging gemeenschappelijk vakbondsfront : SPN Antwerpen
3. Kalender onderhandelingen


Dhr Van Branteghem opent de vergadering.
De overheid geeft een stand van zaken inzake de gezondheid van onze collega die besmet werd met de legionellabacterie. Zijn toestand gaat er zeer langzaam op vooruit maar hij wordt nog in een coma gehouden.
Ook geeft de overheid een overzicht van welke maatregelen nu reeds genomen werden en welke in de nabije toekomst nog genomen gaan worden.

1. Stakingsaanzegging Gemeenschappelijk vakbondsfront : WPR Brabant
Dit is nog altijd de verderzetting van het punt van verleden week en van twee weken geleden.
De rondgang in de gebouwen te Melsbroek zal plaatsvinden op woensdag 30 mei om 11.00 Hr.
Er wordt niet overwogen om het Commando naar Melsbroek over te plaatsen.
Per vakbond worden twee personen uitgenodigd.
Er is een kleine wijziging nog voorzien in de veiligheidssas te Machelen.
Gezien de engagementen van de overheid en de geschreven beloftes trekt het gemeenschappelijk vakbondsfront haar aanzegging in.
Inzake de kledij vragen we dat alles besproken zou worden in de commissie kledij. We gaan hier ons dossier naar over maken.
Inzake de kledij is er gisteren hier een vergadering geweest. Hier werd beslist de twee overgebleven offertes kledij WPR te verwerpen wegens niet voldoen aan het eisenboek. De kledij is op het terrein getest en niet voldoende bevonden.
We vragen aan de overheid waarom de offertes verworpen zijn. In principe dient dit besproken te worden samen met de vakbonden in het comité preventie op het werk. Er worden werkgroepen opgericht waar we niet aanwezig zijn, waar we niet weten wat er gebeurt en waar dan later al het werk opnieuw dient te gebeuren. Indien de overheid vraagt personeelsleden testen te doen beschouwen we hen als technici van de overheid en dienen de syndicaten hier ook uitgenodigd te worden.
Indien er geen enkele firma voldoet, is het nu het moment om deze te schrappen.
De overheid gaat onderzoeken in welke fase de vakbonden betrokken kunnen worden.

2. Stakingsaanzegging gemeenschappelijk vakbondsfront : SPN Antwerpen
Dit is de verderzetting van verleden week. De overheid had een stand van zaken beloofd van de aankopen en de infrastructuur (overzicht in bijlage).
DGS is gisteren ter plaatse geweest.
We vragen indien de preventieadviseur geraadpleegd werd bij de aankopen. Volgens de preventieadviseur is dit het geval.
Aangaande de opmerking inzake de verkeerskegels moeten we toch een nuance stellen. Op dit papier staat dat er geen aanvraag tot kegels gebeurd is terwijl er verleden jaar 100 kegels gevraagd werden. De overheid heeft dit ook nagekeken en blijkbaar werd deze aanvraag niet doorgestuurd naar Brussel.
We vragen de overheid eens een toer te doen van alle federale diensten. Overal is dit hetzelfde.
DGS zal deze situatie bespreken met DGA en oplossingen zoeken.
Het gemeenschappelijk vakbondsfront trekt haar aanzegging in.

3. Kalender onderhandelingen
We krijgen de kalender voor de komende onderhandelingen. Elke tweede en vierde woensdag is er onderhandeling.

4. Allerlei
We vragen de correcte uitbetalingen van de formulieren 21. er zijn momenteel personeelsleden die reeds 8 maanden achterstand hebben.

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.