OCP 190 : 19 juli 2006

1. Extracten : opleiding wegverkeer


Dhr Duchatelet opent de vergadering.
1. Extracten : opleiding wegverkeer
Dit punt stond verleden OCP reeds op de dagorde. Vandaag gaan we verder met de bespreking.
We hebben in dit dossier onze bemerkingen reeds overgemaakt aan de overheid.
We maken de opmerking dat de baas van de WPR niet uitgenodigd is om zij advies te geven.
Ook de operationele middelen van de WPR zijn ontoereikend. Dit is nog maar eens gebleken tijdens de ontsnapping van Kaplan. Het personeel beschikt niet over genoeg draagbare radioposten. Ook de verbindingen zijn slecht en brengt het personeel in gevaar. We gaan dit punt officieel op de dagorde laten zetten daar het voor ons nu genoeg geweest is.
Volgens de overheid gaat het punt over de vormingen voor zowel de federale als de lokale politie en zijn de verantwoordelijken van de vormingen aanwezig. Dit is genoeg.
We gaan over de bespreking van de zes knelpunten:
De kandidaat dient alvorens de vorming aan te vangen te beschikken over een rijbewijs A . De overheid is bereid hier een adhoc opleiding te voorzien voor degene die dit nog niet hebben indien er niet genoeg kandidaten zijn die het rijbewijs reeds hebben.
Het tweede was de vermindering van het aantal lesuren: het gaat hier over een minimale norm.
Snelle voertuigen: hier was het rijden op circuit weggevallen. De overheid zal dit terug invoeren (16 uren);
Verschil in vorming tussen de federale en de lokale politie: hier komt de overheid ons niet tegemoet.
We kunnen hier niet mee akkoord gaan. Voor ons heeft dit te maken met de toekenning van een premie. Het gaat hier enkel om de centen. In het verleden als voorzien dat de vorming voor iedereen hetzelfde zou zijn.
Inzake de stage wil de overheid niets toegeven.
Gezien de overheid niet genoeg tegemoet komt aan onze eisen kunnen we niet akkoord gaan.
ACV : akkoord
NSPV: akkoord met opmerkingen
ACMP : akkoord
VSOA : niet akkoord
ACOD : akkoord

2. Allerlei
De overheid wil terugkomen op het punt contacteerbaar en terugroepbaar besproken tijdens de herevaluatie van het statuut.
Gezien de recente evolutie op het terrein wil de overheid een rol contacteerbar en terugroepbaar per AIK voorzien. Dit geldt ook voor het weekend zodat altijd iemand inzetbaar is.
Ook inzake de hondensteun dient er iets voorzien te worden: één drugshond en één speurhond en dan elk weekend een speurhond menselijke resten. We kunnen hiermee akkoord gaan.

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.