OCP 175 : 25 januari 2006

1) Stakingsaanzegging NSPV : federale gerechtelijke pijler
2) Terbeschikkingstelling van militairen aan de lokale politiezones
3) Herevaluatie statuut : luik 7 – Calog
4) Herevaluatie statuut : luik 8 – tucht
5) Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 07/12/1998 (labo’s – blinden)


Dhr Koekelberg opent de vergadering.

1. Stakingsaanzegging NSPV : federale gerechtelijke pijler
Deze stakingsaanzegging handelt over de naamswijziging. DGJ wil blijkbaar de naam Federale recherche veranderen in Federale Gerechtelijke politie en dit in samenspraak met Justitie. Dit is gebeurd zonder de vakbonden te raadplegen en ook zonder dat de Minister van Binnenlandse Zaken hiervan op de hoogte was.
Bij vele personeelsleden ligt dit nog heel gevoelig.
Wij sluiten ons hierbij aan en stellen ons zelfs de vraag of dit wettelijk is. ACV sluit zich bierbij aan. ACOD heeft geen probleem met de naamswijziging.
Voor de federale overheid bestaat er maar één federale politie en kan het niet dat men gaat werken met drie zuilen binnen de geïntegreerde Politie.
DGJ verklaart dat dit dossier teruggaat tot in 2004 en men een pad heeft willen uittekenen voor een betere werking in de toekomst. Hieruit zijn 15 objectieven gekomen. Deze werden in 8 werkgroepen besproken. Heruit is er een communicatieplan ontstaan met affiches die de aandacht zouden treken. Hier komt het eerst deze naam op voor.
Er werd hier een stemming georganiseerd onder het personeel inzake de naamsverandering. In het Franstalig deel van het land was de meerderheid voor een verandering naar Police Judiciaire Fédérale. In het Nederlandstalig landsgedeelte was de uitslag 50/50.
Er werd reeds een affichecampagne opgestart.
De vertegenwoordiger van Justitie ondersteunt deze stelling en stelt vast dat deze nieuwe naam beter bekend zal zijn bij de burgers. Hij ziet geen problemen bij een naamsverandering.
We stellen dat indien de uitslag van de stemmingen toch 50/50 waren men zich beter aan de wet had gehouden en niet gekozen zou hebben voor een naamsverandering om sommige te plezieren. We stellen ons trouwens ook de vraag waar Binnenlandse Zaken gebleven is in heel dit verhaal.
We vermoeden dat dit allemaal in een strategie past naar de toekomst toe. Ook zou er al een afzonderlijk logo bestaan.
DGJ weerlegt dit en wil werk maken om de flauwekul te stoppen van mensen die dit aangrijpen om te stellen dat men terug naar de gerechtelijke politie van vroeger gaat gaan. Ook inzake het logo is er volgens hem maar één en dat is dit van de Geïntegreerde politie.
De vertegenwoordiger van Binnenlandse Zaken zal verslag uitbrengen bij zijn minister en het zal hij zijn, in samenspraak met de minister van Justitie, die zich hierover zullen uitspreken.
Het NSPV vraagt dat de naam voorlopig opgeborgen wordt tot er een degelijk overleg heeft plaatsgevonden met ALLE partners. De vertegenwoordiger van Justitie kan dit nu niet beslissen. NSPV verwacht uiterlijk tegen vanavond een beslissing. Voorlopig wordt de aanzegging behouden.

2. Terbeschikkingstelling van militairen aan de lokale politiezones
De overheid wil voorstellen doen in dit dossier ter vrijwaring van de rechten van de mensen van het Calog.
Men wil van deze militairen een bijzonder kader maken.
Dit verandert niet aan onze initiële vragen
1. Welke garanties hebben wij voor de werkzekerheid van onze calogleden in de zones ?
2. Welke is de statutaire omkadering van deze militairen.
Wij vragen garanties van de overheid op papier dat in de zones de werkzekerheid van de calogleden behouden blijft. Volgens ons kan de overheid dit niet geven. Wij vrezen dat de contractuele calogleden eraan zijn voor de moeite.
Dit punt hangt voor ons samen met de herevaluatie van het Calog en we wensen dit dan ook samen te bespreken. De vertegenwoordiger van de Minister heeft echter geen tijd meer daar hij in het parlement verwacht wordt.
Wij hekelen dit en stellen vast dat bij deze belangrijke dossiers er blijkbaar geen enkele interesse is van de overheid.
De vakbonden verlaten allen de zaal en wachten de vergadering van 08 februari af. We vragen dat dan de nodige politieke verantwoordelijken aanwezig zouden zijn.

3. Herevaluatie statuut : luik 7 Calog
Gezien er geen vertegenwoordiger van de Minister meer is wordt dit punt verdaagt naar 08 februari 2006.

4. Herevaluatie statuut: luik 8 tucht
Uitgesteld.

5. Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 07/12/1998 (labo’s – blinden).
Uitgesteld

6. Allerlei

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.