OCP 174 : 11 januari 2006

1) Stakingsaanzegging – VSOA/NSPV – PZ 5352 Brasschaat
2) Herevaluatie statuut : luik 5 – functionele verloning wijkagenten
3) Herevaluatie statuut : luik 6 – perequatie pensioenen


Dhr Koekelberg opent de vergadering.
Vanaf vandaan werken we met een nieuwe ploeg tolken. De overheid vraagt hiermee rekening te houden.
De overheid wil het punt inzake de transfer van de militairen naar de zones op 25 januari concreet bespreken.

1. Stakingsaanzegging VSOA/NSPV PZ Brasschaat
Werd door ons en het NSPV in front ingediend en handelt over de niet naleving van de syndicale wetgeving door de overheid.
De burgemeester en de korpschef zijn aanwezig.
Het NSPV schetst de situatie in de zone. Er is geen dialoog meer mogelijk met de overheid. De overheid is niet meer bereid tot overleg met de syndicale organisaties. Op deBOC’s is er geen inspraak. Verschillende zaken die besproken dienen te worden op een BOC zijn reeds geregeld zonder de personeelsvertegenwoordiging te raadplegen. Hierdoor is er geen geld meer over voor essentiële zaken voor het personeel.
Veranderingen aan dienstroosters, verdeling in de dienstorganisatie worden niet overlegd.
Wij onderschrijven de uiteenzetting van het NSPV. Volgens onze afgevaardigden is er een groot tekort aan communicatie tussen de partijen.
Na herhaaldelijk aandringen worden de spelregels van het BOC nog altijd niet gerespecteerd.
Volgens de burgemeester is er nog een leerproces en kan er inderdaad nog veel verbeterd worden op het vlak van communicatie. Er is een externe begeleiding voor de zone toegewezen. Dit werd gisteren op de gemeenteraad beslist.
We vragen dat de spelregels geëerbiedigd zouden worden. Indien dit kan, zijn er voor ons geen problemen. De beloftes zijn al vaker gedaan maar we vragen dat ze nu eens hard gemaakt worden.
Ook vragen wij dat de wet van ‘96 inzake welzijn nageleefd zou worden.
Wij willen niet de vijand zijn van de overheid maar partners.
Na overleg met het NSPV stellen we het volgende voor:
Opschorten van de aanzegging mits regelmatig (om de 2 maanden) een correct BOC, een garantie dat bij de enquête elk personeelslid zich persoonlijk en objectief kan uitspreken en dat de beloftes inzake de communicatie terug op het spoor gezet worden. Onder deze voorwaarden schorsen wij onze aanzegging voor zes maanden.

2. Herevaluatie statuut : luik 4 welzijn

3. Herevaluatie statuut: luik 5 functionele verloning

4. Herevaluatie statuut: luik 6 perequatie pensioenen

5. Allerlei

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.