OCP 171 : 23 november 2005

1) Herevaluatie statuut : luik 2 – efficiëntie : beheers- en procedureregels (vervolg 16-11-2005)
2) Herevaluatie statuut : luik 3 – rationelere aanwending/verhoging van de capaciteit
3) Herevaluatie statuut : luik 4 – welzijn


Dhr Koekelberg opent de vergadering.
De vakbonden stellen zich vragen bij de maatregelen die genomen zijn bij de overdracht van militairen naar de lokale zones. Ze worden door landsverdediging één jaar ter beschikking gesteld op hun budget. Op het einde van het jaar kunnen ze overgaan en worden zij vast benoemd en krijgen een pensioensleeftijd van 56 jaar. Dit is een kaakslag en een provocatie voor het Calog. Dit is nooit onderhandeld geweest.
We hadden hier toch graag tevoren iets van vernomen.
Het systeem zal vanaf 01 januari 2006 toegepast worden. De overheid weet nog niet wie deze mensen vanaf 2007 ten laste gaat nemen.
We wijzen de overheid op het gevaar dat de zones zich wel eens kunnen ontdoen van hun contractueel personeel daar de militairen op federaal budget zijn. Dit zou de zones geld besparen.
Op 21 december zal er geen OCP zijn. Het laatste voor dit jaar is dan 14 december 2005.
Het ACOD wenst zo snel mogelijk onderhandelen over de uitvoering van de Vesalius. In het bijzonder het punt inzake de Rode Loper.
Punt wordt volgende week ingeschreven.
Wij vragen over wat dit precies gaat. Het gaat het ACOD over de verdeling in de wagons.
Inzake de herevaluatie van het statuut vragen wij de overheid indien de gesprekken in een vertrouwelijke sfeer verlopen. De overheid beaamt dit en verklaart dat de voorstellen en discussies met een zekere reserve genomen zijn. Wij betreuren dan ook de houding van het CCOD die voorbarig zaken die hier besproken worden naar buiten brengen.
Het CCOD verklaart dat dit de Nederlandstalige vleugel was en niet de Franstalige vleugel. Aangezien de verantwoordelijke van de Nederlandstalige vleugel niet aanwezig is, kunnen ze niet reageren.
De overheid roept op tot grote voorzichtigheid.

1. Herevaluatie statuut: Luik 2 : efficientie: beheers en procedureregels

2. Herevaluatie statuut: Luik 3 : rationelere aanwending/verhoging van de capaciteit

3. Herevaluatie statuut: Luik 4 : welzijn

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.