OCP 144 : 02 februari 2005

OCP 144 van 02 februari 2005 wordt voortgezet op 6 vergaderingen

OCP 144-1 08/02/2005 : Brabant Wallon – Bruxelles
OCP 144-2 10/02/2005 : Limburg – Vlaams-Brabant
OCP 144-3 15/02/2005 : Liège – Luxembourg (+PZ 5270)
OCP 144-4 17/02/2005 : Antwerpen
OCP 144-5 22/02/2005 : Oost- en West-Vlaanderen
OCP 144-6 24/02/2005 : Hainaut – Namur


OCP 144

Dhr Koekelberg opent de vergadering.

1. Stakingsaanzegging VSOA – 154 politiezones
Er zijn 154 aanzeggingen vertrokken naar de zones dus voor ons zijn dit 154 verschillende stakingsaanzeggingen.
De overheid heeft alle burgemeesters aange-schreven om een lokale perceptie te krijgen inzake de reguls. Men heeft gevraagd waar de problemen zich situeren. Er zijn reeds tal van antwoorden binnen. Ook hebben verschillende zones inzake deze problematiek een dringend BOC bijeengeroepen.
VSOA: Er is beloofd om voor het einde van 2004 85% geregulariseerd te hebben. Dit is totaal niet het geval. We willen vandaag weten van een voldoende wettelijke gemandateerde overheid wanneer het geld nu op de rekening van de personeelsleden zal staan. We zijn verbaasd dat er geen vertegenwoordigers zijn van de lokale overheden. Wij stellen ons de vraag of wij wel in staat zijn om te onderhandelen. Wij denken van niet. Ook hebben we een brief gestuurd aan de Minister inzake de procedure die vandaag gevolgd dient te worden. Wij willen hier ook een antwoord op.
De overheid maakt allereerst allusie op het feit dat het organisatorisch zeer moeilijk was om alle betrokken burgemeesters uit te nodigen en dit zou ook geen garantie gegeven hebben op een snelle betaling. De overheid wil aparte vergaderingen beleggen met vertegenwoordiging van de lokale en federale overheden en dit eventueel per provincie. Dit zal een paar dagen in beslag nemen. De overheid kan nu niet zeggen wanneer alle personeelsleden geregulariseerd zijn. Tegen einde maart zou 95% van de personeelsleden van het Vlaams Gewest correct ingeschaald zijn. Voor de twee andere gewesten zou dit anderhalve maand later zijn. Eind juni zou de essentiële taak van het Sociaal Secretariaat afgerond zijn. Dit sluit niet uit dat de gemeenten die in orde zijn uitbetaald worden. Op dit moment zij er 27 gemeenten uitbetaald. Voor de 154 gemeenten zijn er reeds 40 zones vandaag tot stap 11 gekomen. Voor 14 andere zones is dit voor 14 februari.
VSOA: Voor ons is de uitleg van de overheid een mededeling. Er zijn positieve vooruitgangen maar het geeft voor ons geen garanties. Het echte debat gaat voor ons gevoerd worden in een echt OCP. We willen garanties van de overheid over de uitbetalingen niet over de belofte van uitbetalen. Ook zijn er mensen die dienen terug te betalen. We wensen garanties van de overheid voor deze mensen waar vast staat dat zij geen fout hebben gemaakt. Wij willen persoonlijke drama’s voorkomen. Hier willen wij garanties. Ook vragen wij een precieze timing van deze onderhandelingen. De overheid stelt voor deze te organiseren in 6 zittingen volgens de structuur van het Sociaal Secretariaat. Hier werkt men in 6 bureaus (verschillende provincies samen). Men zou 2 bureaus per week behandelen.
Bureau 1: Brussel en Waals Brabant
Bureau 2: Antwerpen
Bureau 3: Luik en Luxemburg
Bureau 4: Namen en Henegouwen
Bureau 5: Oost en West Vlaanderen
Bureau 6: Limburg en Vlaams Brabant
We vragen dat alle spelers aanwezig zijn op deze OCP’s. Niet enkel de burgemeester maar ook CDVU en de ontvangers, alsmede vertegenwoordigers van de provincie.
VSOA wil garanties dat de ontvangers die kunnen betalen, ook daadwerkelijk betalen. Minister Keulen heeft hieromtrent een omzendbrief gestuurd.
Op het overzicht zal men fase 17 bijvoegen (fase waar uitbetaald is).
De overheid stelt voor om deze onderhandelingen in drie weken uit te voeren en dit elke dinsdag en donderdag te beginnen volgende week dinsdag (08/02) met bureau 1 en dan donderdag (10/02) bureau 6. Dan de week nadien dinsdag (15/02) bureau 3 en donderdag (17/02) bureau 2 en dan de laatste week dinsdag (22/02) bureau 5 en donderdag (24/02) bu-reau 4.
VSOA vraagt waarborgen dat de lokale overheden aanwezig zullen zijn. De federale overheid gaat deze uitnodigen. Het is de verderzetting van deze onderhandeling.
Bijkomend probleem: Er zijn nog ex rijkswachters die geregulariseerd dienen te worden. Vb: zij die deel uitmaakten van pilootzones (recherchevergoeding) en dit ingevolge onderhandelingen bekwamen doch waarvan vastgesteld werd dat zij bij publicatie in het BS niet meer hernomen werden in de teksten. Dit dient rechtgetrokken te worden. Ook inzake nabijheidstoelagen dienen sommige ex rijkswachters nog te worden geregulariseerd.
Inzake de terugvorderingen eisen wij een initiatief van de federale overheid naar de zones toe dat men dient te stoppen met deze opvorderingen tot de situatie opgehelderd is en de onderhandelingen hieromtrent beëindigd zijn.
De overheid gaat dit meenemen in de uitnodiging naar de zones toe om hen te vragen voorlopig te stoppen met invorderingen daar dit zone per zone geregeld wordt of er teruggevorderd wordt.
We behouden voorlopig onze stakingsaanzegging. We willen zo snel mogelijk de juiste precieze timing per zone. We gaan zone per zone evalueren en onze houding bepalen aan het einde van de onderhandelingen per zone.

2. Allerlei
Onderhandelingen inzake de testperiode DAR zal gebeuren op 9 maart 2005.

OCP 144/2

Dhr Koekelberg opent de vergadering.

1. Stakingsaanzegging VSOA – 154 politiezones
We laten de overheid weten dat we zone per zone beslissen of we onze aanzegging behouden of niet.
SSGPI geeft eerst een overzicht van de stand van zaken voor de betrokken zones.
Wij vragen de overheid om goed te laten notuleren wie mandaat heeft en wie niet.
Zone 5377 Kempenland:
Vertegenwoordiger van de zone is gemandateerd. Voorschotten aan 100 % betaald.
Uitbetaling ten laatste op 15 maart bij ontvangst betalingsbestand. Stakingsaanzegging voor deze zone wordt ingetrokken.
Zone 5378 Houthalen-Helchteren :
Vertegenwoordiger van de zone is gemandateerd. Voorschotten aan 100% betaald.
Uitbetaling ten laatste op 15 maart bij ontvangst betalingsbestand. Stakingsaanzegging voor deze zone wordt ingetrokken.
Zone 5384 Gaoz :
Vertegenwoordiger van de zone is afwezig. Zij hebben brief gestuurd aan Vz OCP.
Stakingsaanzegging wordt gehandhaafd.
Zone 5388 Leuven :
Vertegenwoordiger van de zone is mondeling gemandateerd. VSOA vraagt schriftelijk mandaat. Voorschotten werden aan 100% betaald (niet zeker voor de inconvenienten, wordt nagegaan) Na ontvangst rechtenbestand tegen 31 maart zal er binnen de maand overgegaan worden tot betaling. Zou dan nog voor een paar mensen gelden.
Gezien de gegeven omstandigheden en in afwachting van enkele verificaties wordt de stakingsaanzegging opgeschort tot dinsdag 17/02. Mogelijke betalingsdatum 30 april 2005?
Zone 5389 Bekkevoort-Geetbets-Glabbeek-Winge: Vertegenwoordiger zone gemandateerd. Voorschotten aan 80 % betaald. Tegen eind februari zal een rechtenbestand vermoedelijk in ontvangst kunnen genomen worden en zal uiterlijk tegen 15 april worden overgegaan tot uitbetaling. Stakingsaanzegging voor deze zone wordt ingetrokken
Zone 5390 Landen-Linter-Zoutleeuw:
Vertegenwoordigster van de is zone gemandateerd. Uiterlijk tegen 15 juni 2005 zal worden overgegaan tot uitbetaling. Stakingsaanzegging voor deze zone wordt ingetrokken.
Zone 5391 Bierbeek-Boutersem-Holsbeel- Lubbeek: Vertegenwoordiger van de zone is gemandateerd. Twee gemeenten willen niet verder meewerken tot oplossen van de problemen. Om de gegeven omstandigheden wordt de stakingsaanzegging gehandhaafd. Dagvaarding zal naar betrokken gemeenten gestuurd worden.
Zone 5395 Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen:
Geen vertegenwoordiging van de zone aanwezig. Bespreking voor deze zone wordt opgeschort.
14.25 uur gemandateerde vertegenwoordiging van de zone aanwezig. Uiterlijk tegen 31 maart 05 zal kunnen overgegaan worden tot uitbetaling. Stakingsaanzegging voor deze zone wordt ingetrokken.
Zone 5396 Diest-Scherpenheuvel-Zichem:
Vertegenwoordigers van de zone zijn gemandateerd. Binnen de maand zal een betalingsbestand worden aangeboden en uiterlijk tegen 31 maart 2005 zal worden overgegaan tot uitbetaling. Stakingsaanzegging voor deze zone wordt ingetrokken.
Pauze:
Zone 5397 Bertem-Huldenberg-Oud Heverlee: De vertegenwoordiger van de zone is gemandateerd. Tegen 30 april zal een betaalstand worden overgemaakt door SSGPI uiterlijk tegen 15 mei 2005 zal worden overgegaan tot betaling. Stakingsaanzegging voor deze zone zal worden ingetrokken.
Zone 5399 Begijnendijk-Rotselaar-Tremelo:
De vertegenwoordigers van de zone zijn gemandateerd. De drie burgemeesters hebben een schriftelijk engagement opgestuurd en zouden overgaan tot betaling bij ontvangst betalingsstanden. Uiterlijk tegen 15 juni 2005 zal er worden overgegaan tot betaling. Stakingsaanzegging voor deze zone zal worden ingetrokken.
Zone 5400 Zaventem:
De vertegenwoordiger van de zone is mondeling gemandateerd. Zal dit schriftelijk bevestigen. Uitbetaling uiterlijk tegen 31 maart 2005. Dit engagement zal schriftelijk door burgemeester bevestigd worden. Stakingsaanzegging opgeschort tot ontvangst schriftelijk bevestiging door de burgemeester waarna de stakingsaanzegging voor deze zone kan ingetrokken worden.
Zone 5401 Wezembeek-Oppem:
De vertegenwoordigers van de zone zijn gemandateerd. Brief van gemeente Kraainem ontvangen met goedkeuring betalingsbestanden en geven opdracht tot uitbetaling. Wat de gemeente Wezembeek betreft is het rechtenbestand voorzien voor 30 april. Vertegenwoordiger zone niet gemandateerd om een datum vast te leggen. Stakingsaanzegging opgeschort tot 23 februari 05.
Zone 5404 Beersel:
De vertegenwoordigers van de zone zijn gemandateerd. Rechtenbestand sinds 09 februari afgeleverd, alle problemen zijn opgelost. Uiterlijk tegen eind april zal worden overgegaan tot uitbetaling. Stakingsaanzegging voor deze zone wordt ingetrokken.
Zone 5405 Bever-Galmaarden-Gooik-Herne-Lennik-Pepingen:
De vertegenwoordigers van de zone zijn gemandateerd.
Uiterlijk een maand na ontvangst betalingsbestanden zal er overgegaan worden tot uitbetaling. Er zal per gemeente uitbetaald worden.
Uiterlijk tegen 15 april zal er uitbetaald worden. Stakingsaanzegging voor deze zone wordt ingetrokken.
Zone 5407 Roosdaal:
De vertegenwoordigers van de zone hebben mondeling mandaat. Burgemeester zal schriftelijk bevestigen dat de betalingen uiterlijk te einde maart zullen uitgevoerd worden. Rechtenbestand zal morgen naar zone verstuurd worden. Stakingsaanzegging voor deze zone zal worden ingetrokken.
5409 Kapelle-Op den Bos-Londerzeel-Meise: Vertegenwoordigers zijn niet aanwezig. Hebben brief gestuurd naar Vz OCP. Politiecollege. acht het overbodig aanwezig te zijn op het OCP. Stakingsaanzegging blijft gehandhaafd. Er zal een dagvaarding in kortgeding zal gestuurd worden.
Zone 5410 Grimbergen:
De vertegenwoordiger van de zone is gemandateerd. Betalingsbestand tegen einde maart. Uiterlijk tegen 30 april 05 zal er uitbetaald worden. Stakingsaanzegging in deze zone wordt ingetrokken.
Zone 5411 Machelen-Vilvoorde:
De vertegenwoordigers van de zone zijn gemandateerd. Verificatie inschaling is nog bezig. Betalingsbestand zal tegen eind mei worden aangeleverd. Uitbetaling uiterlijk tegen 07 juni 05. Stakingsaanzegging voor deze zone wordt ingetrokken.
Zone 5412 Kampenhout-Steenokkerzeel-Zemst: De vertegenwoordigers van de zone is niet gemandateerd.
Rechtenbestanden werden aangeleverd. Een schriftelijk engagement voor uitbetaling op uiterlijk 31 maart 05 zal worden opgestuurd.
Stakingsaanzegging voor deze zone wordt ingetrokken.
Zone 5370 Hazodi:
De vertegenwoordigers van de zone zijn afwezig. Op 28 december 04 werd een rechten bestand overgemaakt.Betalingsbestand aangevraagd.Stakingsaanzegging wordt gehandhaafd en een dagvaarding zal opgestuurd worden.
Zone 5372 Hano:
Brief ontvangen dat betalingsbestand ontvangen werd en zullen in de maand februari uitbetalen. Stakingsaanzegging voor deze zone wordt ingetrokken.
Zone 5379 Borgloon-Kortessem-Wellen:
De vertegenwoordiger van de zone heeft mondeling mandaat en zal later schriftelijk bevestigd worden. Uiterlijk tegen einde maart 05 zal er uitbetaald worden. Stakingsaanzegging voor deze zone wordt ingetrokken.
Zone 5387 Maasmechelen:
De vertegenwoordigers van de zone zijn afwezig. Schrijven gericht aan Vz OCP.
Zone heeft het betalingsbestand op 09 februari 05 ontvangen. Stakingsaanzegging blijft behouden.
Zone 5381 Bilzen-Hoeselt-Riemst:
De vertegenwoordigers van de zone zijn afwezig. Vz OCP heeft schrijven van zone ontvangen. Betalingsmandaten ontvangen voor de drie gemeenten. Op 21 februari 05 zal worden overgegaan tot uitbetaling. Stakingsaanzegging wordt opgeschort tot 23 februari 05.
Zone 5383 Maasland:
De vertegenwoordigers van de zone zijn afwezig. Schrijven gericht aan Vz OCP. Stakingsaanzegging blijft behouden.
Zone 5403 Drogenbos-Linkebeek:
De vertegenwoordiger van de zone is gemandateerd. Problemen zouden zijn opgelost. De betalingsopdrachten zijn op 09 februari 05 gegeven aan de bank Stakingsaanzegging voor deze zone wordt ingetrokken.
Zone 5392 Hoegaarden-Tienen:
De vertegenwoordigers van de zone zijn gemandateerd. Betalingsbestand aangemaakt op 01 februari 05. Men zal uiterlijk tegen 31 maart 05 overgaan tot uitbetaling. De stakingsaanzegging voor deze zone wordt ingetrokken.

OCP 144/3

Mr Koekelberg ouvre la réunion.

1. Préavis de grève SLFP – 154 zones de police
Communications de Mr. Koekelberg :
Une copie de la circulaire de la région wallonne est remise aux organisations syndicales. Pour la Zone 5339 Bruxelles/ Ixelles, Mr Koekelberg remet aux organisations syndicales un document engageant l’autorité de la zone a effectuer : pour Bruxelles le paiement le 22 avril et le 06 mai pour Ixelles.
Nous retirons le préavis pour cette zone. Zone 5270 Chastre/ Court Saint Etienne/Mont Saint Guibert/ Villers-La-Ville/ Walhain: Les représentants de la zone sont mandatés pour l’ensemble des communes Le Bourgmestre est présent . Selon SSGPI, le fichier de droit peut être envoyé pour le 31 mars. Les sommes sont prévues au budget. Paiement prévu le 30 avril. Demande d’amnistie pour les cas difficiles de récupération de certains montants. Le bourgmestre s’engage dans la voie d’une amnistie. Nous retirons le préavis pour cette zone.
Zone 5277 Liège :
Le représentant de la zone est dûment mandaté. Le fichier de droit doit être contrôlé. Les sommes sont prévues au budget. Après cela, le fichier de paiement peut être envoyé. Reste 20 personnes qui posent problèmes. Paiement prévu pour le 31 mars. Demande d’amnistie pour les cas difficiles de récupération de certains montants. La demande est enregistrée. Nous retirons le préavis pour cette zone.
Zone 5278 Neupré / Seraing: Le Bourgmestre est présent. SSGPI signale que l’on attend toujours la correction sur les interfaces. Les sommes sont prévues au budget. Aucune avance n’a été payée. Le Bourgmestre montre une volonté d’avancer dans ce dossier et s’engage à payer pour le 31 mai. Nous retirons le préavis pour cette zone.
Zone 5279 Herstal : Le représentant de la zone est mandaté oralement .Le SLFP déplore cette manière d’agir. Celui-ci sera confirmé par écrit. Herstal a été payé à 100%. Reste 2 problèmes de rentes (accident de travail) à régler. Paiement définitif promis pour le 30 avril. Nous levons le préavis à condition de recevoir l’écrit du mandat pour cette zone. Le mandat écrit nous est délivré 40 minutes après la sortie du représentant !
Zone 5280 Beyne-Heusay /Fléron/Soumagne : Le Bourgmestre est présent . La zone a payé les avances à 100%. Les insertions viennent d’être envoyées. Les sommes sont prévues au budget. Le fichier droit sera prêt pour fin avril avec paiement fin mai. Demande d’amnistie pour les cas difficiles de récupération de certains montants. Une des communes est sous tutelle et au vu de cela , le Bourgmestre ne peut s’engager. Toute drame social devrait cependant être évité. Nous retirons le préavis pour cette zone.
Zone 5281 Blégny/ Dalhem/ Oupeye/Visé/Bassenge/ Juprelle: Les représentants de la zone sont mandatés pour certaines des communes. Blegny ne semble pas couvert par ce mandat. Juprelle, Visé et Oupeye : un fichier droit peut être envoyé dans les prochains jours. Paiement prévu pour le 31 mars. Dalhem, 6 personnes posent problèmes. Un mois supplémentaire sera nécessaire, échéance fin avril. Blegny : accompagnement des autres communes pour aider Blegny à régulariser la situation. Au vu du manque de clarté dans la situation de Blegny, le SLFP ne peut lever le préavis. Demande d’amnistie pour les cas difficiles de récupération de certains montants ou un plan social d’accompagnement. L’autorité planifie cependant fin juin comme paiement possible pour Blegny. Le Bourgmestre n’étant joignable( visite princière), une confirmation de la date du 30 juin sera envoyée dans les plus brefs délais. Ceci effectué, le SLFP retirera son préavis de grève.
Zone 5283 Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont /Trooz : Le représentant de la zone n’a pas de mandat écrit mais sera confirmé dans la semaine. La zone a payé des avances à 100%. Seul Sprimont
et Trooz posent encore problème. On parle ici de paiement pour fin mai. Les trois autres communes peuvent payer pour le 31 mars. Demande d’amnistie pour les cas difficiles de récupération de certains montants ou un plan social d’accompagnement. La demande est enregistrée par le représentant de la zone. Nous pourrons lever le préavis dès réception des mandats écrits.
Zone 5284 Saint-Nicolas : Les représentants de la zone sont mandatés pour l’ensemble des communes. Ans a été régularisée et des avances à 100% avaient été payées. Les représentants s’engagent pour un paiement le 30 juin au plus tard. Demande d’amnistie pour les cas difficiles de récupération de certains montants ou un plan social d’accompagnement. Un accompagnement social est envisageable. Nous retirons le préavis pour cette zone.
Zone 5285 Awans/Grâce-Hollogne : Les représentants de la zone sont mandatés pour l’ensemble des communes. Le mandat confirme la date de paiement au 1er mars pour Awans et le 1er avril pour Grâce-Hollogne. Demande d’amnistie pour les cas difficiles de récupération de certains montants ou un plan
social d’accompagnement. Le message est enregistré. Nous retirons le préavis pour cette zone.
Zone 5286 Berloz/ Crisnée / Donceel /Faimes/ Fexhe-le-Haut-Clocher/ Geer Oreye/ Remicourt/Waremme : Le Bourgmestre est présent et mandaté par ses collègues. Il reste quelques problèmes d’insertion qui seront réglés dans les deux ou trois jours. SSGPI peut fournir le fichier droit
pour fin mars. Paiement pour la fin mai. Demande d’amnistie pour les cas difficiles de récupération de certains montants ou un plan social d’accompagnement. Le représentant de la zone prend note. Nous retirons le préavis pour cette zone.
Zone 5292 Eupen : Le président du Comité nous informe d’un courrier de la commune d’Eupen. Confirmation par écrit de la date du 01avril pour le paiement. Nous retirons notre préavis pour cette zone.
Zone 5288 Aubel/Plombières/Welkenraedt : Le représentant de la zone est mandaté pour
l’ensemble des communes. Pour la commune d’Aubel et Herve, les paiements sont effectués. Pour Welkenraedt, les crédits sont prévus. Date de paiement prévue pour fin mars. Pour la commune de Plombières, crédits budgétisés. Les interfaces sont présentes. Fichier droit pour le 31 mars et paiement pour fin mai. Demande d’amnistie pour les cas difficiles de récupération de certains montants ou un plan social d’accompagnement. Le représentant prend note. Nous retirons le préavis pour cette zone.
Pause midi
Zone 5289 Dison / Pepinster / Verviers: Communication du Président du comité : la
zone ont payé à 100% les avances. Le Bourgmestre de la zone est présent. Il y a un problème technique avec les insertions. Fichiers égarés. Les insertions seront en ordre mi-avril. Le fichiers droit devrait être près le 15 juin. Engagement pour payer le 15 juillet au plus tard. Ce manque de vigilance à l’égard de la
perte de document nous inquiète ainsi que l’échéance du paiement Demande d’amnistie pour les cas difficiles de récupération de certains montants ou un plan social d’accompagnement. Le Bourgmestre prend note. Nous retirons le préavis pour cette zone.
Zone 5293 Braives / Burdinne / Héron/Lincent / Wasseiges / Hannut: Deux Bourgmestres sont présents et sont mandatés pour les autres communes. Burdine et Lincent sont encore à la traîne. Pour Hannut et
Héron , paiement fin avril. Pour les autres communes, paiement fin mai . Demande d’amnistie pour les cas difficiles de récupération de certains montants ou un plan social d’accompagnement. Les Bourgmestres vont étudier cette proposition Nous retirons notre préavis pour cette zone.
Zone 5294 Amay /Engis/ Saint Georges surMeuse/ Verlaine/Villers-Le-Bouillet/Wanze : Les représentants de la zone sont dûment mandatés. ( par écrit chez Mr Koekelberg) La commune d’Engis est à la traîne mais a payé des acomptes à 100%. Fichiers de droits pour le 30 avril et un paiement le 31 mai au plus tard. Pour les autres communes, paiement prévu pour le 30 avril.( ceci sous réserve
d’approbation du collège de police du 24 février!) Le SLFP prend acte de la bonne volonté de la zone mais ne peut retirer le préavis avant d’avoir eu confirmation de la décision du conseil de police. Demande d’amnistie pour les cas difficiles de récupération de certains montants ou un plan social d’accompagnement.
Zone 5296 Anthisnes /Clavier/Comblain-Au-Pont/Ferrières / Hamoir… : Un Bourgmestre de la zone est dûment mandaté. L’autorité propose ce qui suit : Anthines, Clavier, Comblain, Ouffet, Hamoir : paiement
prévu pour le 15 avril. Ferrières, Marchin, Nandrin, Modave et Tinlot : paiement pour le 31 mai au plus tard. Le SLFP prend acte de la bonne volonté de la zone mais ne peut retirer le préavis avant d’avoir eu confirmation de la décision du conseil de police du 16 février délibérant des propositions de dates précitées. Demande d’amnistie pour les cas difficiles de récupération de certains montants ou un plan
social d’accompagnement. Le Bourgmestre va rapporter.
Zone 5297 Arlon/ Attert/ Habay: Les représentants sont dûment mandatés par les 3 communes. La zone a payé à 100% les inconvénients et salaire. Fichiers de droit prévu pour le 15 mai et paiement pour 15 juin .Les insertions sont réglées mis à part un cas qui sera réglé fin de semaine. Concernant les indemnités de repas, le SLFP demande un paiement inconditionnel. Demande d’amnistie pour les cas difficiles de récupération de certains montants ou un plan social d’accompagnement. Les responsables prennent note. Nous retirons notre préavis pour cette zone.
Zone 5298 Aubange/Messancy /Musson/Saint Léger : Deux Bourgmestres dûment mandatés par l’ensemble de la zone. Avances payées à 100%. Mousson a un problème de collecte d’informations. Un conseil de police a lieu ce soir à Mousson. Aubange et Messsancy s’engagent à payer four fin février. Saint-Léger pour fin mars. La zone va collecter elle-même les données pour Mousson. Fichiers de droit
pour le 30 avril et paiement fin mai. Le SLFP prend acte de la bonne volonté de la zone mais ne peut retirer le préavis avant d’avoir eu confirmation de la décision du conseil de police de ce 15 février délibérant des propositions de dates précitées. Demande d’amnistie pour les cas difficiles de récupération de certains montants ou un plan social d’accompagnement. Les responsables prennent
note.
Zone 5300 Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/LaRocheen-Ardenne/Manhay/Durbuy/Virton… : Le représentant de la zone est dûment mandaté mais ne sait pas s’engager fermement. Dates proposées :
Tenneville, Marche en Famenne et Durbuy : paiement pour le 28 février. Hotton, Vielsam : paiement pour le 15 mars. Erezée, La Roche paiement pour le 30 avril. Gouvy, Houffalise : paiement pour le 31 mai. Nassogne, Rendeux et Manhay : paiement pour fin juin. En fonction de la confirmation par écrit des dates susnommées, le SLFP retirera son préavis pour cette zone. Demande d’amnistie pour les cas
difficiles de récupération de certains montants ou un plan social d’accompagnement. Le représentant
va rapporter. Le représentant de la zone s’engage a aider les communes à problèmes afin de clôturer tous les dossiers. Alain rappelle à l’autorité ses obligations et les dangers du non-respect de celles-ci.
Zone 5302 Bertix / Bouillon //Herbeumont/Libin/Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/Wellin : Le Bourgmestre président de la zone est présent. Bertrix, Herbeumont, Paliseul et St Hubert: fichiers de droits pour le 15 mars paiement le 29 avril. Les insertions sont effectuées. Les autres communes seront convoquées au
SSGPI pour effectuer les insertions. Les interfaces pourraient être prêtes pour fin mars, les fichiers de droit pour le 30 avril et paiement fin mai. Demande d’amnistie pour les cas difficiles de récupération de certains montants ou un plan social d’accompagnement. Le Bourgmestre président va sensibiliser les Bourgmestres concernés. Nous retirons notre préavis pour cette zone.
Zone 5287 Spa/Theux/ Jalhay : La représentante de la zone est dûment mandatée. Theux et Jalhay : paiement prévu fin mars. Spa : fichiers de droits fin mars et paiement fin avril. Demande d’amnistie pour les cas difficiles de récupération de certains montants ou un plan social d’accompagnement. La responsable va rapporter. Nous retirons notre préavis pour cette zone.
Zone 5290 Lierneux/Malmédy/Stavelot/Waimes /Trois-Ponts/ Stoumont: La représentante des Bourgmestres est dûment mandatée pour l’ensemble des communes. Ce mandat est assorti d’une intention de payer de toutes les communes. Toutes les communes sont en phase 11. Pas de problèmes aux budgets. Date butoir pour l’ensemble de la zone : 30 avril. En fonction de la confirmation par écrit des dates sus-nommées, le SLFP retirera son préavis pour cette zone. Demande d’amnistie pour les cas difficiles de récupération de certains montants ou un plan social d’accompagnement. La représentante plaidera la cause aux sein des différentes communes.
Zone 5291 Amel/ Burg-Reuland/ Butgenbach/SanktVith: Pas de représentants présents mais un fax
énonçant en autre : Les insertions sont en ordre, le fichier de droit est en ordre, 100% des avances versées et zone prête à payer… Vu ce peu d’éléments, le SLFP maintient le préavis de grève.
Zone 5299 Chiny/Etalle/Florenville/Meix-Devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton : les représentants de la zone sont dûment mandatés par les communes. Propositions de l’autorité ; Chiny, Florenville, Meix et Rouvroy : fichiers de droits le 30 mars et paiement ultime au 31 mai. Etalle, Tintigny et Virton fichiers de droit pour le 30 avril et paiement pour le 30 juin au plus tard. Aucune certitude n’apparaît cependant de l’exécution de ces promesses. Dans les conditions actuelles et au vu de la portée des mandats, le SLFP maintient son préavis de grève.

OCP 144/6

1. Préavis de grève SLFP – 154 zones de police Suite :
Nous laissons savoir à l’autorité que nous déciderons zone par zone si nous maintenons ou pas le préavis. SSGPI donne d’abord un aperçu de la situation pour les zones concernées.
Nous demandons à l’autorité de bien acter qui est mandaté et qui ne l’est pas.
Zone 5303 Namur:
Les représentants de la zone sont mandatés par écrit mais la portée du mandat est floue. Fichiers de droit le 28/02, paiement prévu le 31 mars avec date ultime le 31/05. Alain rappelle à l’autorité la portée d’un mandat. Le préavis est levé des réception de l’engagement écrit du Bourgmestre. Zone 5304 Eghezée /La Bruyère
Le chef de corps est dûment mandaté par les 2 Bourgmestres. Fichiers de droits le 31/03 et paiement ultime le 31/05.La zone s’engage cependant a essayer de payer plus tôt. Demande d’amnistie pour les cas difficiles de récupération de certains montants ou un plan social d’accompagnement. La demande est enregistrée par le représentant de la zone et la zone gérera en bon père de famille les cas éventuels. Le préavis de grève est levé.
Zone 5305 Assesses/Fernelmont/ Gesves/ Ohey : Le Bourgmestre d’Ohey est mandaté par tous les Bourgmestres. Fernelmont : fichiers de droit 31/03 et paiement ultime le 15/05.Assesse payé . Gesves paiement pour le 31/03. Ohey dans les 15 jours. Demande d’amnistie pour les cas difficiles de récupération de certains montants ou un plan social d’accompagnement. La demande est enregistrée par les représentants de la zone. On se dirige vers un effacement ou du moins un accompagnement des cas. Le préavis de grève est levé.
Zone 5306 Floreffe / Fosse-La-Ville / Mettet / Profondeville : Le Bourgmestre accompagné de la DRH et de la responsable du personnel de Mettet est mandaté par tous les Bourgmestres. Les insertions de non pas clôturées. Manquement au niveau des fiches individuelles. Insertion prévue pour le 30 mai , fichiers de doits pour le 31 juillet et paiement dans le mois suivant. Le SLFP s’insurge sur les avancées du dossier. On reçoit des dates sous couvert de la réception des fichiers. En l’attente de l’arrivée en code 11, nous maintenons notre préavis. La zone s’engage à avancer les montants avant de disposer de l’argent au niveau des communes.
Si le Président du collège s’engage à respecter ses engagements, nous retirons notre préavis de grève. Demande d’amnistie pour les cas difficiles de récupération de certains montants ou un plan social d’accompagnement. Les représentants prennent acte.
Zone 5308 Jemeppe-Sur-Sambre :
L’échevin est dûment mandaté. Accompagné par le DRH et le receveur. Un dossier pose problème. Fichiers de droit prévu pour le 30 juin avec paiement le 31 août. Les avances ont été versées. Les dates pourraient être avancées. Demande d’amnistie pour les cas difficiles de récupération de certains montants ou un plan social d’accompagnement. La demande est enregistrée par les représentant de la zone. Nous retirons notre préavis de grève.
Zone 5310 Beauraing/ Bievre/ Gedinne/ Vresse-sur-Semois :
Le représentant est mandaté par écrit par l’ensemble des Bourgmestres. Les insertions ne sont pas complètement terminées. Fichiers de droit pour le 30 juin et paiement pour le 31 août. 3 des 4 communes ont payé des avances à 100%. Une personne est appelée à rembourser une somme relativement importante. Demande d’amnistie pour les cas difficiles de récupération de certains montants ou un plan social d’accompagnement. La demande est enregistrée par le représentant de la zone. Une solution sociale sera envisagée par la zone pour le cas spécial. Nous retirons notre préavis.
Zone 5312 Anhée/ Dinant/ Hastière/ Onhaye/ Yvoir :
Le Bourgmestre de Dinant est dûment mandaté par ses collègues. Dinant, Onhaye et Hastière: fichiers de droits 30 avril et paiement 30juin. Yvoir et Anhée pourrait être payées plus tôt car les dossiers sont plus avancés. Demande d’amnistie pour les cas difficiles de récupération de certains montants ou un plan social d’accompagnement. La demande est enregistrée par le Bourgmestre et les représentants de la zone. Le Bourgmestre s’engage au minimum à prendre les mesures sociales adéquates. Nous retirons notre préavis.
Zone 5313 Houyet / Rochefort :
Le bourgmestre est dûment mandaté par la zone. Les insertions ont été envoyées. Fichiers de droit 30 mars et paiement ultime le 31 mai. Demande d’amnistie pour les cas difficiles de récupération de certains montants ou un plan social d’accompagnement. La demande est enregistrée par le Bourgmestre et des solutions personnalisées seront envisagées. Nous retirons le préavis.
Zone 5314 Ciney / Hamois / Havelange:
Le Bourgmestre de Havelange est dûment mandaté par les bourgmestres. Havelange 31 mars pour les fichiers de droit et paiement pour le 30 mai. Pour les autres communes paiement pour le 30 avril. Demande d’amnistie pour les cas difficiles de récupération de certains montants ou un plan social d’accompagnement. La demande est enregistrée par le Bourgmestre mais il rappelle la position très déficitaire de la zone.
Zone 5315 Cerfontaine / Doisches / Philippeville :
La zone est représentée par le chef de corps et est dûment mandaté par écrit. Les données sont au SSGPI. Doisches ; paiement prévu le 31 mars. Pour les deux autres communes, fichiers droit le 30 juin et paiement prévu 31 août au plus tard. Demande d’amnistie pour les cas difficiles de récupération de certains montants ou un plan social d’accompagnement. La demande est enregistrée par le chef de corps. Nous retirons notre préavis.
Zone 5316 Antoing/ Brunehaut/ Rumes/ Tournai :
Les Bourgmestres de Tournai et de Brunehaut accompagnés de représentants de la zone .
Insertions presque réalisées. Pour Tournai et Brunehaut, fichiers de droit le 30/06 et paiement le 31/08. Pour Antoing, fichiers de droit le 15/03 et paiement pour le 31/05.On ne sait pas encore s’engager pour Rumes. La date limite de paiement du 31/08 est arrêtée pour l’ensemble de la zone avec paiement antérieur à cette échéance si possible. Demande d’amnistie pour les cas difficiles de récupération de certains montants ou un plan social d’accompagnement. La demande est enregistrée par les Bourgmestres et les représentants de la zone. Vu les engagements pris, nous retirons notre préavis de grève.
Zone 5307 Sambreville/ Sombreffe : Le chef de corps est dûment mandaté par écrit et à pouvoir de décision sur le paiement. Fi-chiers de droit prévus et paiement planifié le 20 avril. Demande d’amnistie pour les cas difficiles de récupération de certains montants ou un plan social d’accompagnement. Nous retirons notre préavis pour cette zone.
Pause midi
Zone 5317 Mouscron :
Le chef de zone et un Echevin sont dûment mandatés et accompagné de représentants de la zone. La ville de Mouscron a payé à 100% les avances et les heures supplémentaires. Le SLFP se réjouit des avancées significatives ainsi que les dates proposées. L’accent est mis sur les bonnes relations entre le SSGPI et les autorité locales. Fichiers de droit le 31 mars et paiement le 31 mai. Demande d’amnistie pour les cas difficiles de récupération de certains montants ou un plan social d’accompagnement. Le représentant de la zone va rapporter. Le SLFP retire son préavis.
Zone 5319 Beloeil Leuze-en-Hainaut:
Le chef de corps de la zone est dûment représenté par les deux Bourgmestres pour s’engager dans un échéancier. Les insertions contrôlées ont été envoyée. Reste une insertion à contrôler. Fichiers de droit pour le 31 mai et paiement fin juillet. Demande d’amnistie pour les cas difficiles de récupération de certains montants ou un plan social d’accompagnement. Le représentant de la zone va rapporter. Nous retirons notre préavis pour cette zone.
Zone 5320 Celles/ Estaimpuis/ Mont-de-l’Enclus / Pecq : La délégation , représentée par le chef de corps est dûment mandatée par les 4 bourgmestres. Les avances ont été payée à 100%. Fichiers de droit prévu pour le 30 avril et paiement fin juin. Vu ces arguments, nous retirons notre préavis. Demande d’amnistie pour les cas difficiles de récupération de certains montants ou un plan social d’accompagnement. Le représentant de la zone va rapporter.
Zone 5321 Bernissart / Péruwelz:
Courrier reçu par l’autorité. Phase 4 et insertions à contrôler. Le préavis est donc maintenu et constat est fait que l’autorité locale n’est pas présente pour étayer les débats.
Zone 5322 Ath :
Le Bourgmestre est présent. Le fichier de droit est prévu pour le 31 mai et le 30 juin pour le paiement. Demande d’amnistie pour les cas difficiles de récupération de certains montants ou un plan social d’accompagnement. Le Bourgmestre prend note mais il apparaît que le cas ne se présentera pas. Nous retirons notre préavis pour cette zone.
Zone 5323 Ellezelles/ Flobecq/ Frasnes-Lez-Anvaing/ Lessines:
Le chef de corps est mandaté par 4 communes dont trois complets mais reste celui de Elezelles dont il ne détient qu’un mandat de présence. Nous acceptons la porté du mandat. Il reste quelques problèmes au niveau de 4 insertion. Le fichier de droit prévu pour les 30juillet et un paiement final pour le 15 août. Décision cautionnée par Mr. Duchatelet qui s’engage malgré le flou du mandat de Elezelles. Demande d’amnistie pour les cas difficiles de récupération de certains montants ou un plan social d’accompagnement. Le représentant de la zone va rapporter mais ne croit que le cas ne se posera pas. Nous retirons notre préavis pour cette zone.
Zone NAMUR ( hors agenda)
Communication écrite nous est remise stipulant la confirmation des dates pour la zone de Namur. Nous levons notre préavis. Zone 5324 Mons / Quevy:
La délégation , représentée par le chef de zone est dûment mandatée par les 2 bourgmestres.
Pour Mons, fichier droits 05 mars et paiement 31 mars. Pour Quevy, reste 6 dossiers cadre de base à régulariser. Fichier droits prévu le 15 juillet avec paiement le 31 juillet au plus tard. Demande d’amnistie pour les cas difficiles de récupération de certains montants ou un plan social d’accompagnement. Le représentant de la zone va rapporter. Il y a 3 cas d’officier insérés par erreur. Nous retirons notre préavis pour cette zone.
Zone 5325 La Louvière :
Les représentants de la zone sont mandatés dûment par la zone. Fichiers de droits prévus pour le 31 juillet et paiement le 15 septembre au plus tard. La justification de l’autorité locale ne nous rasure pas. A cet instant, nous ne sommes nulle part dans cette zone. On ne peut pas nous garantir un paiement plus tôt. Nous maintenons notre préavis au minimum jusqu’au 31 mars. Demande d’amnistie pour les cas difficiles de récupération de certains montants ou un plan social d’accompagnement. Il existe un grand nombre de ces cas( 96) pour la zone. Il est demandé de ne pas entamer la réclamation de ces indus (2002-2003) L’autorité locale n’est pas favorable à une suspension de cette récupération , prétextant que cela ne ferait qu’aggraver les dettes si l’on attend la comptabilisation des indus pour 2001. Zone 5326 Brugelette / Chièvres / Enghien/ Jurbise / Lens / Silly :
La Bourgmestre est présente et est mandatée par les autres communes. Certaines insertions doivent encore être contrôlées. Fichiers de droits prévu le 30 juin et paiement le 31 août au plus tard. Demande d’amnistie pour les cas difficiles de récupération de certains montants ou un plan social d’accompagnement et inquiétudes sur les délais annoncés. La Bourgmestre va rapporter. Nous retirons notre préavis.
Zone 5327 Boussu/ Colfontaine/ Frameries/ Quaregnon/ Saint-Ghislain :
Le Bourgmestre présent est mandaté pour les autres communes. Plus de problèmes d’interfaces. Fichiers de droit 30 juin et paiement pour le 31 août au plus tard. Le Bourgmestre ajoute que la zone paiera elle-même afin de payer tout le monde en même temps. Demande d’amnistie pour les cas difficiles de récupération de certains montants ou un plan social d’accompagnement. Le Bourgmestre va rapporter mais pense qu’il n’y a pas de cas.. Nous retirons notre préavis.
Zone 5328 Braine-le-Comte/ Ecaussinnes/ LeRoeulx/ Soignies : Le Bourgmestre Président est présent. Le pro-blème des insertions est réglé. Fichiers droits prêts pour le 31 mai et paiement prévu fin juin. Demande d’amnistie pour les cas difficiles de récupération de certains montants ou un plan social d’accompagnement et inquiétudes sur les délais annoncés. Le Bourgmestre va rapporter mais s’engage déjà pour le plan social.. Nous retirons notre préavis.
Zone 5329 Dour/ Hensies/ Honnelles/ Quiévrain :
La délégation , représentée par le chef de corps est dûment mandatée par les 4 bourgmestres. Reste 2 insertions à finaliser. Fichiers de droits le 31 mars et paiement pour le 31 mai. Demande d’amnistie pour les cas difficiles de récupération de certains montants ou un plan social d’accompagnement. Cela sera discuté au collège de police. Nous retirons notre préavis pour cette zone.
Zone 5331 Aiseau-Presles/ Châtelet/ Farciennes:
La délégation est composée de représentants de chaque commune . Mandat général écrit pour chaque commune. Farciennes pose problèmes. Dernier fichier envoyé non conforme. Le chef de zone ira le chercher lui même sur place. Pour maintenir une cohérence dans la zone , fichiers de droits prévu pour le 30 juin et paiement ultime le 31 août. Demande d’amnistie pour les cas difficiles de récupération de certains montants ou un plan social d’accompagnement. La délégation prend acte.
Nous retirons le préavis pour cette zone.
Zone 5332 Anderlues / Binche :
Le Bourgmestre Président est présent et est accompagné du chef de zone. Ils sont dûment mandatés. Fichiers de droit fin avril et paiement fin mai. Demande d’amnistie pour les cas difficiles de récupération de certains montants ou un plan social d’accompagnement. Le Bourgmestre va rapporter. Nous retirons le préavis pour cette zone.
Zone 5333 Erquelines / Estinnes / Lobbes / Merbes le Château : Le Bourgmestre Président est présent et est accompagné du chef de corps. Lobbes et Merbes le Château : fin avril le fichier de droits et paiement 15 juin . Pour Estinnes et Erquelines : fichier de droit le 30 juin et paiement le 15 août. Demande d’amnistie pour les cas difficiles de récupération de certains montants ou un plan social d’accompagnement. Le Bourgmestre va rapporter. Nous retirons notre préavis de grève pour cette zone.
Zone 5334 Beaumont/ Chimay/ Froidcha-pelle/ Momignies/ Sivry-Rance :
La délégation , représentée par le chef de corps est dûment mandatée par les 5 bourgmestres. Les montants à régulariser sont minimes.
Un fichier de droit pour le 31 mai et le paiement le 31 juillet au plus tard. Demande d’amnistie pour les cas difficiles de récupération de certains montants ou un plan social d’accompagnement. La demande sera transmise aux Bourgmestres concernés. Nous retirons notre préavis de grève pour cette zone.
Zone 5335 Chapelle-lez-Herlaimont/ Manage/ Morlanwez/ Seneffe :
La zone est représentée entre autre par le Bourgmestre Président. Le mandat couvre l’ensemble des communes pour les dates avancées. Il y a un problème d’insertion au niveau de la zone ( 6-7 personnes). Les interfaces manquantes sont rentrées. Les fichiers de droits pour le 31 juillet et le paiement le 31 août. Un paiement antérieur est cependant possible. Demande d’amnistie pour les cas difficiles de récupération de certains montants ou un plan social d’accompagnement. Le chef de zone signale qu’il y a peu de chance que cela se produise mais va cependant communiquer à la zone. Vu les problèmes rencontrés sur Chapelle, nous ne pouvons lever le préavis de grève. La date butoir du 10 mars (collège de police) pourra confirmer ces propositions et nous permettre par la même de lever le préavis de grève.
Zone 5336 Courcelles / Fontaine-l’Evèque :
La délégation représentée par un échevin n’est pas suffisamment mandaté par les deux communes. Fichier droit fin juillet. Le représentant s’engage à payer pour fin août. Dès confirmation des dates et réception d’un mandat en bon et due forme , nous lèverons le préavis de grève. Demande d’amnistie pour les cas difficiles de récupération de certains montants ou un plan social d’accompagnement.
Zone 5337 Fleurus/ Les Bons Villers/ Pont-à-Celles :
Deux Bourgmestres sont présent et sont dûment mandatés pour l’autre commune.
Fichiers de droit fin juillet et paiement prévu pour la fin août. Demande d’amnistie pour les cas difficiles de récupération de certains montants ou un plan d’accompagnement social. Les Bourgmestres prennent acte de la demande. Nous retirons le préavis de grève. Zone 5338 Gerpinnes/ Ham-Sur-Heure-Nalinnes /Montigny-Le-Tilleul/ Thuin:
Le Président du collège est présent et est dûment mandaté par ses collègues. Le SSGPI s’engage à fournir pour le 30 juin le fichier droit . La zone s’engage à payer pour le 15 août. Cette décision sera entérinée par écrit par les Bourgmestres respectifs. Demande d’amnistie pour les cas difficiles de récupération de certains montants ou un plan social d’accompagnement. Nous retirons notre préavis de grève pour cette zone.
Zone 5330 Charleroi :
La chef de corps est dûment mandatée par la commune. Ce trouve en point 11. Le fichier de droit sera prêt le 30 avril et le paiement prévu pour le 31 mai. Demande d’amnistie pour les cas difficiles de récupération de certains montants ou un plan social d’accompagnement. Certains collègues ont déjà fait l’objet d’ une amnistie dans la zone ( remboursement prime motard). L’idée sera transmise. Vu les éléments présentés, nous retirons notre préavis pour cette zone.
Zone 5309 Florennes/ Walcourt :
La zone de Police a envoyé un courrier : D’envoi de la date de paiement prévue par SSGPI. SSGPI annonce : fichier de droit déjà envoyé. Un fichier de paiement sera envoyé le 15 mars et donc le paiement pourraient être payé pour le 15 avril. Nous attendons confirmation par écrit de ces affirmations pour lever le préavis de grève de cette zone.
Zone 5311 Couvin/ Viroinval :
Courrier reçu. Le chef de zone a.i. est présent et dûment mandaté par les deux commune de la zone.
Fichiers de droits partis. Paiement le 31 mars. avril au plus tard. Nous retirons notre préavis de grève. Demande d’amnistie pour les cas difficiles de récupération de certains montants ou un plan social d’accompagnement.

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.