OCP 127 : 16 juni 2004

1) Respecteren engagementen van de overheid – infosessie rond de CP1
2) Stand van zaken uitvoering protocollen


Dhr Vanderpoorten is wegens ziekte verontschuldigd. Dhr Duchatelet zit de vergadering voor.1. Respecteren engagementen van de overheid – infosessie rond de CP1
De mensen van CGL geven een overzicht van de principes inzake Community Policing. Ook het project van de testzones inzake Community Policing wordt toegelicht. De testzones worden gekozen aan de hand van voldoende morfologische verschillen. Er zijn 10 testzones.
Community Policing is geen synoniem van wijkagent. Het is een samenwerking tussen alle componenten van een eenheid.
Voor ons hangt het slagen van zo’n project van Community Policing nauw samen met de herwaardering van de wijkagenten die volgen ons hier toch een sleutelrol spelen.
We stellen ons de vraag of het huidige klimaat gunstig is om hiermee te beginnen. Een goede vorming lijkt ons onontbeerlijk voor zowal politiemensen als lokale overheden.
Het voorgestelde concept is het concept van de overheid.

2. Stand van zaken uitvoering protocollen
De overheid geeft een lijst met een overzicht van de stand van zaken van de protocollen.

3. Allerlei
Er zal einde deze maand een nieuw statutariseringsexamen plaatsvinden.
Wij vragen een dringende oplossing inzake de logementen. We gaan anders met grote problemen geconfronteerd worden.
De fiches voor de belastingen worden deze week gedrukt en verstuurd.
Het probleem die sommige hebben met de mutualiteit inzake de sociale zekerheid is opgelost.

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.