OCP 113 : 12 november 2003

1) Bespreking van punten aangebracht ter agendering
2) Begeleidingsmaatregelen
3) Boventallige zones : mededeling van de overheid
4) Arbeidstijdorganisatie
5) Aanwerving van Calogs
6) Toestand Gesco’s
7) OMB notie gebouwencomplex
8) Stakingsaanzegging zone Des Collines


Dhr Duchatelet opent de vergadering. De twee vertegenwoordigers van de minister zijn onderweg.1. Bespreking van punten aangebracht ter agendering
De voorzitter geeft een overzicht van de lijst. De meeste zijn door ons aangevraagd. We geven verduidelijkingen en stellen vragen bij de punten die door gevraagd werden. Tekst in bijlage.

2. Begeleidingsmaatregelen
Dit zijn de maatregelen die de overheid voorstelt in het raam van de herplaatsing van operationele personeelsleden die een Calog functie bekleden. We gaan vandaag hierover een eerste discussie houden. De overheid heeft een aantal voorstellen op papier gezet en geeft hiervan een overzicht (in bijlage).
Wij willen wel dat deze maatregelen zouden gelden voor het geheel van de geïntegreerde politie en niet enkel voor de federale politie.
Ons uitgangspunt is altijd geweest om iemand die niet vrijwillig wil vertrekken, te laten zitten tot hij op pensioen gaat en dan te vervangen door een Calog lid. De overheid gaat hier niet akkoord.
Wij vragen de ultieme datum dat deze procedure voltrokken dient te worden. Wij hebben de indruk dat dit tot 2006 is daar iemand die voor deze datum met zekerheid op pensioen gaat, op zijn plaats kan blijven De overheid ontkent dit.
Alle vakbonden zitten op dezelfde golflengte dat de inspanning niet alleen door de federale maar ook door de lokale geleverd dient te worden. Lokaal zitten er ook operationele op een Calog plaats. Deze plaats zou dan bv ingenomen kunnen worden door een Gesco die gestatutariseerd kan worden.
De overheid heeft ook enkele voorstellen uitgewerkt om bij vertrek van operationele personeelsleden de continuïteit van de dienst te regelen. Ze geven een overzicht.
Onze voorstellen komen hierin niet terug. We zouden graag zien dat die hierin ook opgenomen zouden worden. We vragen ook alvorens met deze maatregelen te starten de situatie van de gesco’s te regelen.
Er zitten enkele goede maatregelen bij, maar het overgrote deel is gewoonweg onvoldoende.

3. Boventallige zones : mededeling van de overheid
De boventalligen blijven tot 31 december 2004. Het is de verlenging van het huidige situatie. De voorrangen blijven, de financiering blijft. Enkel de datum wordt verlengd van 31 december 2003 tot 31 december 2004. De premie was reeds vervallen.

4. Arbeidstijdorganisatie
We vinden dat de overheid hier gebuisd is. Slechts drie punten van de elf kunnen ons akkoord krijgen. We tekenen echter geen protocol daar dit volgens ons in het geheel pakket van de herziening mammoet opgenomen dient te worden en eerst de andere protocols in het belang van het personeel uitgevoerd dienen te worden.
Volgens de overheid hebben haar voorstellen geen pecuniaire gevolgen. Over de tekst valt nog te praten.
De overheid gaat over tot een punctueel overzicht van de tekst en geeft haar motivatie.
Volgens ons is een van de redenen voor de voorstellen dat de dienstopstellers hun dienstrooster niet kunnen invullen wegens de te lage KUL norm. Indien deze hoger zou zijn, wordt het gemakkelijker om met de huidige regeling in de mammoet de dienst te verzekeren.
Ook zou het begrip vrijwilliger in de context van de uitoefening van recht dienen verfijnd te worden.
Voor ons dient er gewerkt te worden met vorken met een minimum en een maximum en dit na overleg.
De versoepeling van de arbeidstijdregeling is één van de maatregelen om het regeerakkoord “meer blauw op straat” te kunnen uitvoeren.

5. Aanwerving van Calogs
Uitgesteld naar latere datum

6. Toestand Gesco’s
Uitgesteld naar latere datum

7. OMB notie gebouwencomplex
Uitgesteld naar latere datum

8. Stakingsaanzegging zone Des Collines
De lokale overheid is aanwezig. Dit punt werd door ons ingediend en gaat over het niet respecteren van de KUL norm. Dit probleem sleept reeds een jaar aan. Er is hier een duidelijke onwil van de lokale overheid.
De politieraad heeft beslist om 10 plaatsen open te stellen. Er zijn 21 kandidaturen. De selecties vinden eind november plaats. Vanaf 01 december zal de federale 7 personeelsleden afdelen (op kosten van de lokale overheid) naar de politiezone om de eerste noden te ledigen.
We schorsen onze aanzegging tot we op het terrein zien dat de mensen effectief gerekruteerd zijn.

9. Allerlei
De GPI 40 aangaande de verloven 2004 is vandaag verschenen in het Staatsblad.

Téléchargez notre application et restez informé.

Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.