02.01.2003

OCP 95 : 02 januari 2003

1) Onderzoek door de leden van het onderhandelingscomité van de stakingsaanzegging ingediend door het gemeenschappelijk front van de erkende organisaties…
Lire plus
18.12.2002

OCP 93 : 18 december 2002

1) Stakingsaanzegging La Louvière 2) Stakingsaanzegging Turnhout 3) bepaling begrip « werkdag » 4) Problematiek sociaal secretariaat 5) Diversen Dhr. Duchatelet opent…
Lire plus
11.12.2002

OCP 92 : 11 december 2002

1) Definitie van « werkdag » 2) Sociaal secretariaat: administratieve procedure bij regularisatie 3) Installatie mobiele dataterminal ASTRID aan boord van voertuigen…
Lire plus
04.12.2002

OCP 91 : 04 december 2002

1) Stakingsaanzegging SPN 2) Definitie van « werkdag » 3) Verlofkalender 2003 4) Problematiek van de verloven voor de militairen in dienst…
Lire plus
13.11.2002

OCP 90 : 13 november 2002

1) Overbrenging van bepaalde ambtenaren van de federale overheidsdienst Personeel en Organisatie naar de federale politie 2) Definitie van « werkdag »…
Lire plus
06.11.2002

OCP 89 : 06 november 2002

1) Draagprofielen uniform De Voorzitter opent de vergadering.1. Draagprofielen uniform Dit geldt enkel voor de federale politie. De verschillende Directeurs-Generaals…
Lire plus
06.11.2002

OCP 88 : 06 november 2002

1) Stakingsaanzegging SPN in gemeenschappelijk front 2) Dienstplanning DAR De Voorzitter opent de vergadering.1. Stakingsaanzegging SPN Deze werd op 29…
Lire plus
04.10.2002

OCP 85 : 04 oktober 2002

1) Problematiek Brussel 2) Problematiek DAR 3) Problematiek SPN 4) OB nr. 528 – Het vaderschapsverlof (omstandigheidverlof) en de invoering…
Lire plus
13.09.2002

OCP 84 : 13 september 2002

1) Stakingsaanzegging VSOA politiezone Luik 2) OB nr. 528 – Het vaderschapsverlof (omstandigheidsverlof) en de invoering van het recht op…
Lire plus
02.09.2002

OCP 83 : 02 september 2002

1) Koninklijk Besluit tot wijziging van verschillende teksten betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (maatregelen ten gunste…
Lire plus
02.08.2002

OCP 80 : 02 augustus 2002

1) Koninklijk Besluit houdende organisatie van de federale politie Dhr Koekelberg opent de vergadering. 1. Koninklijk Besluit houdende organisatie van…
Lire plus
15.07.2002

OCP 78/2 : 15 juli 2002

1) Nationale stakingsaanzegging ingediend door het gemeenschappelijk vakbondsfront voor het geheel van de geïntegreerde politie 2) Problematiek van het vakantiegeld…
Lire plus